#6610: Arbetareföreningens Biograf

AA..

ARBETAREFÖRENINGENS

l I Biograf.-

-- Söderköping. n

 

Söndagen den 18 December 1910 kl. 6 och 8 e. m.

. Nytt program

Nyit program

PROGRAM:

D
D

D
D

D
l
D

D

D

D

D

D

D

D

Söderköping lmD1

skraittande,

varie verka!

Ilevulutinen i

Deisisa bilder äro tagna4 under

varje veckai

Portugal.. -

själva .reyo-lutiunsdaigamla. och 1giva

en utmäirkt illustration till -tiàdlninga rnas medlclelizm-dle oml .sltlridefrnavi Liésr-

sabio-n.

Såilundlw ser man det gielnomlsrkljutfnia Kungl. palatset saith en

idel större hus, Psioim! blivit totalt :föirlstiöirdla av boimbaoridemanget.

1. Lömnväggen genom Vilken .kb-
nunigem och hans, lfölje -lyclia-
Radera undkoimlmia;

2. Kungliga palatset- "Necelseidlaf-

dlelszn.

3. Ett föinisiterr till konungens rum,

söndleDrislitet av granater.

4. En -gaslyktm som träffats .av

feml granater.

Folkmastalni

jläémte seilfdla ter

kn

samlade iflr-azmlfär Djeeiuiterkilnlsht- D

Parieeriiv

ret, varifrån de lön-sta skotten
avlossades.

6. Iniriktade. kanoner och: bazrrikaf
der.

7. Ett1 genom granatexp-losiomer

öwidelagt hufsl.

Res-tunrationlsmwnumentlelt.

9. Vid bål-huset.

Io. I det .inme av "Gloverno civil".
Några -troiféerà som vunnitws av
republikanerna.

00

i miniaiyr.

En   bildefur livl.

Djupt gripande och fängslande bild.

l en vindlsikfurpaal, där gliätlljeini .för-
nöjes. genom ett litet barns glälttiga
inrymmeDsi en lsltudentis
hlushåll, vilket blelstlåir av under-.läkni-

1ren Henri-k Diumont och Lilly Belie-

me. .

Den unge mannens föräldrar pilla!-
nerra ett yrikt giftermål .för vsin 1sen.
Men Henrik älskar Lilly Bloihéme

och vill gifta. sig meidl henne. -Han

meddelar sina! föirlällcllraxr .sitt beslut.

Hans .fader (tänker emellertid icke
låta sin ksen inigiåD en sådan imesisalli-
ans .utan upipisökfer den unga; kvin-
nan oeh 1(även-talar henne .att bryta.
Den: förälskade Eliiclkiam uppoffirair Wsin
egen lycka. Men 1siniamti måste hon
sviilcta i livskamipen :och efter att

 

.hava istrridit mot, Blå länge 4siom hem-
nes krafter stått henne: bi, ger hon
vika .för frestelsen och söker befri-
else i. (löd-enl. Hon kalsftar .sig i; Ivatt-
net. Hon räddas Och föl-es; .tilll ysjiux -
huset, där hon dlovck. Wurtlatncllaii-i1 sin si-
IsDta. suck i näDrvaim av Yuniderrlälmiren
Henrik Durnent.

Fru Duxmont, [sem erfar sin makes
förtvivlan 1-oeh nam gloldla hjvälrlta möh
res1 .av olyckan, iuwpipislöker den moh
elerlöisa flickan och .gåer Dmedl henne
till moderns grav. Det äir där .som
Henrik Dumont djupt möirdJ finner
derni i bön vid .den nyprydldla .graven
med (less enkla inlskriift pål korset:

1D

"Håäsr vilar Lilly Bahéniie .

Fulkliv och industrier i Damaskus

Clownen mel sina

öresseraöe Imnöar.

Högst intressant dressyrbild,

Akrobaterna Ohami-trio.

Enastående prestationer.

joussons: och Fmas bröllop.

Kemisk scen av jules Mary.

Skådespelare: x
Brudgummen  Herr Pince.
Marekalken  Herr Clmlellel.
Brudcn . . . . . . . . . .. Frölkiefn Chapelnis.

 

Entré: ss öre för äldre, :20 öre för bam.

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
4
l
l
l
l
l
l
l

vY 1NV v

Gust. Theréns tryckeri.

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain