#6606: Ordenshuset

I "i Vinterbildfrån det nordligaste Sverige.

Onsdagen den isxÄ januari kl. 8,.5 e.

    s r o n   x 
i Biogrdlldinsiöllnind

i Ordenshuset i Fränsta.

Musik af den framstående dragspelsvirtuosen Herr Frans Olsson,
förste pristagare vid de flesta spelmanstäflingar.

  

 

En

härliga natur.

din utmärkta hönnliiiiiin.

Grosshandlare Svensson är en lycklig man, det vill säga helt
lycklig är han dock ej, ty håret är ej rikligare på honom än på
hans yngsta son i vaggan. Vem förmår därför skildra hans
glädje då han en dag läser en annons om ett ofelbart hårmedel,
vilket han genast köper och prövar. Det må sägas att verk-
ningarna långt översteg hans förväntningar, och .det i sådan grad
att grosshandlarn Svensson önskade sin forna skallighet åter, med
elixirfabrikören är glad. Han är nu millionär.

denim det mörkaste iltiilia.

I anmärkningsvärd hög grad intressanta och liffiilla rese-
skildringar i bild från de okultiverade och så obetydligt kända
delarna av det inre Afrika, evad det berör de svartes seder och
bruk eller deras primitiva arbetsmetoder.

" 1. Ett stycke hemindustri. 2. Hövlighetsbetygelser hos
förnäma infödingar. 3. Mattflätning. 4. Boskapen föres utom
kraalen. 5. Prinsessan Miromi Imed uppvaktning. 6. Neger-

H VMl-:vinriorffrån -B-aralza förfärdiga lerkärl- för hane-L V-7. VDen lille

.q

m,

 

-- fyll.

,.

å ,.
,.
i"1 V

 

krigaren.

resa genom jämtland och Lappland, med uppehåll här och där för att åse olika vintersport, såsom: skidlöpning efter
häst, backåkning på skidor, kälkbackåkning, snöbollskrig m. m. samt livet bland lapparna.

 

Det hela inramat med dessa landskaps
o

Bröllop i intagna.

Pa Tiawltislin i Nordsjön.

 

En högst intressant bild 

Ilorhsiön i uppror.

En bild som säkerligen väcker beundran bland åskådame.

Blind mot Sill "llli- , 1,

 

 

Skämt.

wa

 

Ponnyexpressen.

En verklighetstrogen och spännande bild från fjärran västern
med dess ständigt återkommande strider mellan

Indianer och hvita.

När Muhammed ropade åt berget, att det skulle kommal
honom till mötes och han ej blev åtlydd gick han förståndigt 1

nog till berget.

liga bilderna askådaren till mötes, där han bekvämt sitter i en
hemtrevlig teater, med många scener från avlägsna trakter, eller
framvisas historiska scener från det förflutna.

Det vilda livet i fjärran Västern fordomdags reproduceras-

verklighetstroget genom föreliggande film.

AdelSkaP

Revolutionens flammor härja i det olyckliga Frankrike.I Vål-
dets skräckregemente har efterträtt den .lagbundna ordningen,
konungens makt är upphävd och blott få väga ännu visa trohet
för monarken. I I i

Markis Fierlys har emellertid förblivit-sin konung trogen
och samlar en skara unga män omkring sig för att med dem
kämpa för konungens sak. På en äng. utanför sitt. slottD tilldelar
han dem det kungliga märket, hvaretter de modigt ga till sitt
värv. Det finnes emellertid i skaran en förrädare, som meddelar
revolutionskomitén, att markisen gripit till vapen.-

En ung officer får nu komitens order att till general Hoche
överbringa häktningsordern mot markis Fierlys. Pa vägen. rakar
officeren ut för ett bakhåll och blir sårad i armen. Nar han
kommer till markisens slott är han så försvagad av blodförlust
att han sjunker ned på slottstrappan.. Markisens fru och dotter
hjälpa honom efter någon tvekan in i gästrummet, förbinder
honom och beder honom vila. Plötsligt får han se familjevapnet

., en nybyggares vackra dotter, men hennes beundrare äro många,
M och bland dem jack, en cowboy, den ivrigaste. Då jim ger sig
i ut att resa, varnas han för fientliga indianer, som äro ute på

 

 

 

, av ett tjutande sällskap ochsåras.

- 1 endast genom list att bliva dödad. jack rider till nybygget för
l detta vetenskapliga underverkens tidevarv komma de rör- i

))Ponnyexpressens ryttaren, jim, har förälskat sig i Hazel,

krigsstråt. Kort efter det han lämnat en station blir han förföljd

Hans trogna ponny skjutes
och bakom dennes kropp börjar jim ett till synes hopplöst försvar.

Jack, som varit på buffeljakt, hör skotten, och skyndar till
det ställe, där jiin kämpar för sitt liv. Han försöker komma
honom till hjälp, men hindras därifrån av indianerna och undgår

att uppsöka Hazel och varna henne; han lyckas med knapp nöd
uppnå hennes koja, där han medvetslös sjunker -ned framför
hennes fötter. Hazel rider ut för att samla en trupp beväpnade
män till jims hjälp. Dessa hinna knappt fram för att kunna
rädda jim. Hazel och hennes far föra hem den överfallne, me-
dan de övriga förfölja de flyende indianerna.

iörpliktar.

över sängen. Han reser sig och vill gå men blir hållen tillbaka.
Han räcker då arresteringsordern åt markisinnan som med för-
färan läser innehållet. Efter en fruktansvärd kamp med sig själv
bjuder hon dock officeren stanna. Det dröjer ej många dagar
innan den särade, tack vare dotterns vård åter ä-r frisk. Tiden
har dock varit tillräcklig att väcka ömsesidig kärlek hos dem
bägge och afskedet är gripande. Han måste ju gå för-att föraA
hennes fader till döden . . . f f Officeren har emellertid över-
bringat ordern till general Hoche. En del fångar föras fram,
och i en av dessa igenkänner han markisen. Denne jämte de
andra fångarne föras till ett fängelse, och här besökes markisen
av hans olyckliga fru och dotter. Officeren känner att han måste
rädda den älskades far, och lyckas bereda denna ett tillfälle till
flykt, men denne svarar stolt wHällre döden, än att en officer
skulle svika sin ärals Följande morgon faller ädlingen för revo-
lutionens kulor. Ypperligt spelat, spännande stycke.

 

 

Snöimun han det snart.

 

En durkdriven svärson försöker allt möjligt, för att få slut l
på sin kära och vänliga svärmor, men överallt dykar hon fram,
då han i glädjens rus trodde henne vara död. I,1

Skrattsuccés. 

 

 

Inträde: 50 öre. 25 öre för barn under 12 år.

verkligt förstklassiga bilder.

 För programmets fullständiga utförande garanteras.

Vördsamt

C. SVEDBERG.

 

Nordiska Centraltryckeriet Sundsvall, 1910.

Information

Title:
Ordenshuset
Printed year:
1910
Place:
Fränsta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain