#6598: Arbetareföreningens Biograf

l
r
l
l

Dr

 

srrerkäpng.

 

Söndagen den ti Februari kl. ä elelr kl. 8 e. m.

Nytt program
varjie vecka I

Na i

Vacker och intressant.

   

PROG RAM:

Nytt program
varje vecka !

rä

   

ärgar som akrobater.

1n synnerligt trevlig kolorerad bildserie, som visar de

berömda akrohaterna i full utövning av sina konststycken.

Herr André, skicklig jonglör, 22 får.

-I-i .. -1 I! Q
De gracios-:i dansoserna froknnmii Isabella och Dora, 28 ovh IS nr.
Kraftprov ni" Herrar Henry och Nirtolos, 30 och 27 år.

 

 

 

" E

lättar.
daljrng.

Storslagen, dramatisk. bildserie i månrgrty avdelningar.

Praktfullt

Mercedes älskar Pietro. Hon ger
honom som bevis på sin kärlek en
medaljong, vilken hon hänger om
hans hals. Men Mer-codes eftersträ-
vas av en rik plantageägare, vilken
hennes fader gynnar. Denne Pie-
tros rival upptäcker de tvåY unga
människorna s kärlek sförhållan-de
och fattas av en häftig svurtsjuka.

färglagdl.

på] den unge mannen och hugger
till. Lyckligtvis räddar medaljon-
gen Pietros liv och då. Mercedes fa-
der erfar sin förre gunstlings brott,
samtycker han till de tvål älskan-des
förening. Sådant är innehållet i.
detta. drama,
tilldrfagenwsiwwewgwnäeehwt mv-
kert scene-ri.

vars enkla handling-

Gömcl bakom en buske vaktar han

Stål-slagen bildserie.

Genom de Italienska alperna.

Det är en underlnf anblickett Vår bild visar vidare då de Viiltligzi
skåda huru flottarne styras på. de tiinrnerfrlottarne föras till sägwrtltet
brusande strömmarna och vågorna och där stockarna. med tekniskt full-
slå1 meterhöga. Högt npplyfta av ändade maskiner med stor hastighet
vågorna ena? ögonblicket, glida de i sönder-delas och föralibetas För tia-ln-
näste;1 åter stilla fram på strömmen. l-re industriellt behov.

"Pas de Denx".

Modem dans i 20:e århumtradet.

Den stora. succés ryska käjserligfa framför dyrbara antika gubelänger
teaterns danskonstnärer gjort i alla 1av hr Th. Koslow och fröken Ball,-
Europas större städer, däribland dina, den förre förste: dansare och
Stockholm, är jn alla1 bekant. Vi. den senare halettiprirnadonna vid
bringa. denna. vecka lför våra åskå- kåtjserliqa ryskaÅ teatern i hfloskwa..
flnres ögon, "Pas de Denx" utförd

En resa på der månghesjungna
Grmusitr i Italien.

När dumhnm rädvardigt vile
duellen.

 

088.! Musik för flöjt och piano.I 088.!
Entré ; 35 äre för äldre, 20 öre för barn.

 

 

(inst. Thoréne tryckeri, Söderköping 1910.

    

  

e
l
!
i
1
l
l
l
l
l
1
4
g

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain