#6589: Thule

Lördagen den 15 Oktober
öppnar Blngafteatefn  i Sundsvall

biograftöreställningar uti sitt nybyggda hus å i?

         

fl, .4, ä   i.
1 W.l   (- ål kill!

Jm.. .

 

Föreställningar gifvas tölliande tider:

Lördagar nnnnjn timnln lnin lll. i n. in.
Söndagar lll. ll-n samt lnrnnin tilnt från ln. i n. in.
Sista föreställningen, snnil liinllnn sm snrlng, hinjnn kl. lll s. in. Y

. OBSl Alltid förstklassiga och gedigna program. 0le
I Y God musik! I

Biljettpriser: Äldre: lzsta plats 35 Öre.
2zdra ,, 25
Barn: lö Öre..

058.! Söndagar kl. 3-5 hann lll line. W Vad t
w I Biogratteatern Thule.

Information

Title:
Thule
Printed year:
1910
Place:
Njurunda
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain