#6581_1: Elite

1
I
i
................. ---------- --,,,,,-...Q
1
r "x
s

ELITE-TEATERN

24 B GREFTUREGATAN 24 B
RIKSTELEF. i

 
    
      
 

 

 

v Stockholms

elegan-taste Biograf

äääågäåååååi

 

 

 

 

FÖRESTÄLLNINGAR
oAFBRUTET
HVARDAGAR 6-11

SÖN- 8: HELGDAGAR
1-6 OCH 7-11.

RÄTT ATT ÄNDRåå PROGRAMET
FÖRBEHALLES.

 

 

  
 

i

PROGRAM 5 ÖRE.

Information

Title:
Elite
Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages