#6573: Olympia

VW

fit-2:.

.;,;ng;fgr

TU;
w

IWMWNWMÄJÅA

V

W

f :mama-åk

AM

meNX-x.,

W

M

m

V

WW

AHW

WW

m

4 A 4 ,Rv;r;g:f;:gfzöf-XX;ÄQ få f :7-1
WWW-X]
ij-xAAX-XJW .f

A

 

W
kväll-xpfo

We

X

  
 

fm

W

WR

mm
W

MAJ.
I

fm

   

ffx- f X -Wxiflrwiw vifföexefA-:CJ relief 
NM
WWW

jMWWW
ll 2 2

M

W

V

W

NV
m

rx.,

WWW

M

.e . 1  
Pga fxf

MMN.

 BIOGRAF W OLYMPIA

5. ordf krut förgårej så

6- HYTT! r

 

f påf"porten-Jafvhnsees-aillmew " f 

.. , f-W M .Å ,K Å lr
f Äfx. :diff-:ferföäfrårAeefffWV 

   

 

M

 

NW
x

f

 

Nordeuropas största ambulerande

loeRAFerEArER i

gifver föreställningar i 1
l HN DE RSLOF 
rus- i alr vid torget. ar " j

li
. Fi

 

Måndagen den 28x Mars kl. 5,16, 1 0011 se. m.

(Annandag Påsk).

1Enastående storslaget1 1 1 i r

EEPROGRAMEE
1. 1 I ere-1:

Ouppnådd äfventyrsskildring

 

 

 

 

 

IMXN"

 

 

 

från det oroliga lifvet i vilda västern.

rs". Buffalo Bill. ar

ax

 

 

 

 

 

 

 

 

. I farmarens hem. 21. Allt iförödelse. q
. Farmarens dotter. 22. Böfvarne draga genom skogen.

23.
211.
125.

. Ett ovantadt sammantraffande.

1

2

3 Fastbunden på hastryggen.
4. Vredgade ögonkast.

5

6

7

I Cowboys lager.

. En plan. En hotelse.

. Till skogs. 1  26. Fastbunden vid trädet.
. Mötet med de vänligt sinnade indi- 27. Under nattens tysta4 timmar.
anerna. i 28. Demaskeringen. i

8..Ett godt råd. 29. Robins svartsjuka.

9. Robin demaskerar sig till indian. 30. En tvekamp.
10. En sminkning. 31. Ett lämpligt ögonblick.
11. Färdiga att fullfölja sin plan. 32. En raddningsbragd.
12. Utanför farmen. En ridt för lifvet.
13. Elden är lös. . I 1311. Skydd i skogen.
14. En enlevering. 1 Förarglig upptäckt.
15. Flykten undan lågorna. 36. Förföljelse. l
16. Nara att innebrannas. 87. Omöjligt Wuiwidkomma.
17. Den gamles räddning. 38. Front mot fienden. i
18. Ett hemskt budskap. 39. En mot tre.

40. Seger.

19. Mot den gamlesihem". e ii
., BuffaloIBill. 1 - I

2. w Bendflirlran; dröm.

En; gammal tiggare kommer till ett härbarge och beder om en skar-f7 men jag-
den gamle tiggaren plågar henne som en ond andel.-
icke var verklighet. " r 1 -

5. Fru

Säsongens största skrattnuwrnm-erl

. I oW 1 
papro.
Flllaå måste se och skratta!

Nu för tiden7 då kvinnorna. lika mycket som männen studera politik och vilja.
ha sitt ord med i laget7 förvånar det nog ingen, att en bekymrad mor7 försiktigt
nog, vid valet af svarson7 först vill se hvilka egenskaper som god husfader denne
besitter. l
i . Fru Kraft vill garna gifta bort Sin dotter; hon annonserar därför en dag i tid-
ningarne om att fåJ en svarson på. prof. I En ung man inställer sig och vi få se hur
denne får genomgå. allehanda. svåra profli hvad som som angår hemmets skötsel.
Fru Kraft blir storm-förtjust öfver sin tillkommande svarsons alla goda egenskaper.
Han har bestått profvetroeh nu .skall bröllopet stå. med dottern. Dagen efter bröl-
lopet är det emellertid herr svarson som tar kommandot i huset, och nu låter han
sin kara fru :svärmor dansa1 efter samma piska som han själf en gång fått göra.1

4. Silfverkusten i stormväder.

Oerhörth storslagen vacker natuwrbild.
I ll i
att.

Komiskt.

 

Mm i

 

anT!

 

v v 1Kinematqografens mästerverk 1 .-
r nnxnns KYss! t

Storslagen kolorerad äfventyrspantomim med praktfulla baletth och
förvandlingsscener.

 

 

 

mmli

 

 

 

l. I underjorden. 7. 1Den underbara kyssen;

2. Ormgrottan. 8. v. Kyssen löser förtrollningen.
8. Mörkrets makter. 9. i Feernas balett.

4. Josés fall. 1 1 10. Den underbara fontanen.
5. En fasansfull situation. ll. Apoteos. - I

6. Grottans harskarinna.

7. En Y soldatkyss på nyårsafton

bringar lycka för hela året.
(Kemisk)

Obs.l Entré Sittplats 50 öre.

1 i Ståplats 35 öre.

Barn 25 öre.

m

Egen elektrisk belysning.

- JWÄJ NfV-xrff;åff-sfqnf .- .j

 

 

 

 

 

f

  

 

X XV? (3::ng VVV Vi

44linsen

 
 

klen vaknar7 glad öfver att det

 

  
 
 
  
 
   
   
   
  
 
  

Kraft sätter sin svärson , år

 finns!  4.1 K. Xml; :le-...AA  j 5:51; .fia 2145251 A: 145295411: ffjmfil-fö :ff-:if

 

 

Skurup 1910. Lidbergs tryckeri. 1747.

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Anderslöv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain