#6562: Olympia

Nerdeurepas största ambulerande

BlQGdRAFHTEATER

gifver föreställningar

:es-l nnoERsLör
Id: .i tält pvid torget. W 
Lördagen den 19 Mars 1910 fran 5-10 e. rn. 

i J Ä T R A lVl l f i.

av PROGRAM. 1:e få,

  

Sherlock Holmes.

Oerhördt spännande detektivdrama i 30 afdelningar.

d
-

 
   
  
   
  
     
     
   
  
   
   
   
  
     
     
      
   
  
    
   

 

1. Bendsfords vån stortjufven Baffles. 16. En mystisk person. lf
2. Bendsford visar sin frus dyrbara 17. Sherlock Holmes. 1 .
halsband. 18. På lif och död. "f l
3. Hurvkassaskåpet öppnas. 19. Raffles infångad. l ,
4. Stölden af halsbandet planlågges. 20. Moriartys källare. l .
5. En ulf i fåraklader. 21. Sherlock Holmes i sitt arbetsrum. 
6. Två beredda för stölden. 22. Doktor Watson. l
7. Ett obehagligt sammanträffande. 28. Tjufvarnes professor besöker Sher-
8. Raffles denl segrande. lock Holmes.
9. Sherlock Holmes. 24. uHanden på bordet!u
10. Arresteringsordern. 25. Betjånten Billys bragd.
ll. Raffles räddar sig. 26. Moriarty afväpnas.
12. Sherlock Holmes besöker Raffles i 27. Arresteringen.
hans eleganta bostad. 28. Förbrytarkungen i bojor.

14:. Den stora klockan Var en lönnclörr. 30. Detektivernas detektiv.

13.V Ett misslyckadt försök. I 29. Ett vredgadt ögonkast.
15. I jårnvågskupen. 

2. Ett tvunget medgifvande.

(Komisk).

5. Bilder från Blekinge med
badorten Ronneby.

Vackra storartade scenerier.

Ronneby vattenfall, brunns- och badort. Societetshuset Brunnsparken. Brunns-
hallar-ne. Hotellet. (Detta lår Vara skandinaviens största tråbyggnad.) Angloåtstur
på Ronnebyån. Karön, Djupadal.

M Sensationsnummer. W
4. Enaståendexstor 16 kilometers
Steeple Chase i Paris.

Denna för kort tid sedan hållna kapplöpning visar oss på hvilken höjdpunkt
denna sport drifves, samt de ovanligt höga hindren som dår tages, hvari flera kull-
ridningar göres, som visar huru ryttares och djurs lif sättas på spel.

5. Spanskt blod.

Dramatiskt. Konstnärligt handkolorerat.

Denna bild år i alla afseenden ovanligt lyckad.

Den vackra Caunen uppvaktas af två stolta kavaljerer, af hvilka hon naturligt-
vis föredrager den ena. "

Då skyndar den andre, för att hamnas på sin rival, till dennes hustru - den
lycklige alskaren ar nämligen gift - och omtalar mannens kärlekshistoria. Hustrun
blir utom sig ooh har blott en tanke: att skaffa sin rival ur världen.

Hon söker upp henne, och de båda kvinnorna råka i ett ursinnigt slagsmål,
som slutar med att hustrun faller dödligt sårad till marken.

Maken står som förslöad inför detta hemska skådespel, men ålskarinnan tager
honom under armen och för honom, med den eviga cigaretten mellan läpparna7
kallblodigt från platsen. "

6. Kolbärarens Rival.

Obs.l Entré Sittplats 50 öre.
Stàplats 35 öre.
Barn 25 öre.

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Anderslöv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain