#6551: Skurups Biografteater

H swe-WW"

I

  

  
 

314.55:

.mä-0510:!
f. v - -1
0 .b.n: 6.0.4,

 

 

o

 

 

 

 

 

:noga-
I .


3:4

Å

Ha .. -

wa)
I

v.
Vf

i i,
I...
.. 3

av...

lag-ia
3:a

"0""I

e
.3

4
1..-

i
.o

ICE-W r,
u

.v

0.1.01
få",
.0. .. .-

av s en
W
.rv-I"-

I.

"I
:f s
.sf

.
o
s.

4):

.rf-"v

3.1.
0,1,

.-

a:

...av -vs
9 J
.

r.

 

I
O

v -IQ
Q
I, (u

då
401
I!

(i.

v
år,

I

r

i
0:07
0...

Y
Iu

v

-I-
g.
I

f

4

i:
0.---

mur-"ya -
81:13.- .

y

.zlgiv
IQ,
Q 0-0

0,? 1
...1.1
Q
.

I

"I
"9"
I" x

3
Ä

Ö"

n;

...Å
I
C=

I.,

l
.I

Y
, wc
I.)-.:;L7f

 

:H
I

.I "
i?
O
I

i.

. av 0:9 
Oxglnw

O än
lt...

v..
N I
i

9-3.:e

I
a..

.P d .
..
n)
L.

 

 

 

 

- Skurups I

i GRAF-

TEATER

giver föreställningar enligt följande

 

EPROGRAMI w

iiin agendan April i ill

530-630, Gao-7,30, Zac-8,30, 830-930 e. m.

Svenska bilder.

1. Vid Munkfors bruk i Värmland.

Det stycke äkta Värmlandsnatur som vår bild ätergifver är bland de
vackraste och stätligaste man kan skäda.

Vi Vandra utmed Klarälfvens imponerande stränder7 än beundrande
de mäktiga hvitskummande forsarna7 där timret dundrar i yrandra dans,
än med förtjusning dröjande pä en utsiktspunkt vid anblicken af den här-
liga solbelysta nejden, än i glada värmlandstösers sällskap beskädande en
del af bruksområdet och Sveriges längsta landsvägsbro, isanning ett
Vackert prof pä inhemsk ingeniörskonst.

Och hvad. blir totalintrycket af värt besök vid Munkfors bruk om
icke detsamma, som tonar oss till mötes i värmlandsvisans första strofer:
77Ack Värmland, du sköna, du härliga land,

Du krona bland Svea rikes länder".

2. Little rich mot sin vija.

Ytterst komisk.

En resande tager in på ett hotell.
han sina kängor utanför rumsdörren.
ihotellet, hvilka lägga märke till de utanför dörren staende kängorna.
När de kommit till resandens dörr, råka dn i strid om kängorna och börja
slita i dem, tills de äro en meter länga. Numera obrukbara för dem ställa
de dem tillbaka och aflägsna sig. Förvånad finner vär resande nästa mor-
gon dessa Little Tich-känger. i

Den som känner denna sorts kängor och redan en gäng varit i till-
fälle7 att se folk, som bara sådana, skall själf kunna utmåla för sig den
lustiga scen, som nu tilldnager sig.

Innan han gär till sängs, ställer

 

 

l ll MXN

 

ll MXXI ll - MXN ll

Konstfilm

5. ..-
HT-lXHH från SEVILLH.

 En tidsbild från .inkvisitionens dagar.
å Inspelad af framstående artister i Rom.

lll MXN]

. Enastående sevärdhet.

 

l llle-LXQIHI I -IxQ-kx-QJHI

Papperskråkorna.

Smakfullt kolorerad bild.

4.

Hvar och en känner väl till dessa pappersdockor, pä hvilka alla barn
försökt sin uppfinningsförmäga, och dessa, som här framställas, öfverträffa
Vida allt, hvad någon i den Vägen lyckats framställa.

De förändras och förvandlas i kapp och slutligen öfvergä de inägra
förtjusande unga kvinnor, som dansa en graciös balett.

5. En resa i Indien genom Dasis
till Zibaus.

En utomordentligt intressant färd.

l. Timgad, ruinerna. 2. Staden Biskra. 3. Hammam-moskéerna.
4. Vattenfallen vid Hammam. ö. Staden Sidi Okba. 6. Kokosplantagerna.
7. Mozabite Fantasi. 8. Zibaus. i

6.

lnkräktarne.

Kolossalt rolig.

 

Under natten smyga- sig tjufvarfiäfr - f i

 

 

Lågt"va

i

1
:s
-Å

..
v

l
t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 .- . , -r J " ., 6
s .- x u .Ä .ä 1 . .
x . m 01
-I I I..  ut., Ö) s I

 

 

 

 

 

SKURUP 1910. LIDBERGS TRYCKERI. 1768.

Information

Title:
Skurups Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Skurup
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain