#6545: Olympia

le
.av
l
i

 

 

 

 

BIOGRAF OLYMPIA

Nordenropas största ambulerande

BlOGRAFJl-EATER

gifver föreställningar

ILÖBERÖD

 

   

M" i tält på torget. W
Söndagen den 17 April kl.y 5, 6, 7, 8 eeh 9 e. ln.

Enastående storslaget

 

EEPRoeRAMEE
Säve! en dröm. 

Gripande verklighetsdrama.

1.

En ung flicka7 som tillhörde ett resande teatersällskap, blef mycket dåligt be-
handlad af sällskapets direktör och på ett ställe som de besökte ingick hon ett kär-
leksförhållande till en ung man.

Kort tid därefter lämnade sällskapet den platsen och drog vidare. Då direk-=
tören fortfor med att behandla den stackars flickan illa7 flydde hon en dag ifrån
sällskapet. Okunnig om rätta vägen och utan medel irrade hon igenom landet och
slutligen föll hon ner vanmäktig framför en bondgård. Frun som ägde gården tog
hand om den stackars flickan och gaf henne mat och dryck. Frun lämnade rum-
met för att gå och göra i ordning en sängplats åt den trötta flickan då gårdens ägare
återvände från arbetet och inträdde. I honom igenkände hon sin älskare. Den
unga flickan gaf sig icke tillkänna, utan gick upp på.V det ät henne7 iordningställda
rummet och då natten inbröt tog hon åter till flykten. Hennes krafterK togo-snlart
slut och vid ett krucifix framför hvilket hon knäböjde för att bedja föll hon van-
mäktigt tillsammans.

än Eeöerssaki

Mycket komiskt och skrattretande.

2.

6. dfcéerna Genfauren.

Ridskolan i Pineroto.
Lärorik bild för Idrottsmän.

Defrlering. - Passering af en dal. - Språng öfver en barrier.. - Passet-ing af
ett grundt ställe. - Nedstigning på en sluttning. - Sprang öfver en mur. - Be-
stigning af en höjd. - Branta bestigningar i berg. -- Passering af ett strömdrag.
- Sprang efter hvarandra. - Passcring af en hastig ström. - Bad i en ström.

4. åcrrént.

A:Scåicierns Hemma.

Utmärkt vackra natursvenerier.

Diktare och sångare förhärliga i glödande ord skönheten hos den-.na lilla fläck
på jorden, som är längtans mål för alla dem7 som i Italien se sin skönaste dröm.
Vår film utgör en synnerligt lyckad framställning, som visar oss ett panorama af
staden7 utsikt mot-klipporna7 Torquato Tassos forna. villa och en italiensk folkdans
utanför Hotell Termontas.

5. Eenlille Jrumslagaren.
Storslagen, fint handkolorerad. arma i flera ajdelningar.
6. Jfökspéqans olycks-
Eän öelser. w

Obs.l Entré Sittplats 50 öre.
i Stàplats 35 öre.

Barn 25 öre.

 

Eg" HS

  

 

 

f-vw-wn www avvara-Mm. Tuva-.mmm n-M

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Löberöd
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain