#6543: Olympia

Nordturopas största ambulerande,

OGRAFETEATER

gifver föreställningar

l nnDERsLÖF
i W i tält vid torget. W
Lördagen den 9 April kl. 7, 8, och 9 e. In.

Enastående storslaget

 

  

 

==PRoeRAMEE

1. Mannen som går på hufvudet.

Enole i världen som kan prestera detta.

Vi äro glada öfver att kunna presentera för vår publik Herr Tack, den ende
i världen, som år i stånd att företaga sådana omöjligheter som att gå ned för trappor
och gå på en lina etc. på hufvudet. Herr Tack är en underbar och oefterhärrnlig
ekvilibrist och hans rykte skall med kinematografens hjälp  ut öfver hela världen.

2. Lifvet i Dalarne.

Mycket vacker och intressant bild.

3. Buddisterna i Indien.

Storslagen vacker naturbilol.

Panorama från templet i Kandy.

Stjärnor7 målade på väggarna7 skulpterade elefanter äro hinduernas gudar.

De spetälska.

De heliga elefanterna bada.

En sjuk gud.

Några öfningar.

Följande bilder äro hämtade från Ceylon och är ett utomordentligt vackert
panorama Vi här se upprullat för våra ögon à den tropiska vegetationen, hufvud-
staden Kandy med dessa gamla skulpterade tempel allt ger ett ovanligt och pitto-
reskt intryck.

Men man bör ju också alltid se medaljens avigsida7 och här i det spetälskas
kvarter få vi en inblick i allt det elände som ännu härska öfverallt, äfven i de till

synes mest paradisiska trakter --- torra som numier betäckta af sår och bölder

kunna de stackars sjuklingarna ej väcka annat än afsky och medlidande.

Och till sist afslutas dessa tablåer med de heliga elefanternas bad7 en proce-
dur, som väl är ägnad att väcka ett berättigat uppseende hos oss västerländningar
och otrogna. i

4. Den underbara mattan.

ldel öfverraskningar.

Denna bild är från början till slut mycket intressant. Den framlockar månget
godt skratt af åskådarne7 på samma gång som de måste förvåna sig öfver det egen-
domliga sätt hvarpå denna bild är framställd.

5. Amazoner under olika tidehvarf.

Fint handkoloreraol.

6. Ett brådskande giftermål.

Häjollöst komiskt.

7. Uppträdantle af den mycket omtyckte

i
l

 

 

 

 

åondäomiäem
åren frau 1:75 ylie

med sina roliga Visar coli åacåaser sam!

åägaspelslåfar.

obsi Entré sittplats 50 öre.
Ståplats 35 öre.
Barn 25 öre.

 

Egen elektrisk belysning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iSkurup1910. Lidbergs trvckeri. 1777.

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Anderslöv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain