#6542: Olympia

Nerdeunepas största ambulerande

BlOGi.RAFHTEATER

gifver föreställningar

gl nnDEnsLöF
t: i tält vid torget. W

Söndagen den 10 April kl. 5, 6, 7, 8 eeh 9 e. In.
OBS-l Sista dagen i Anderslöf.

Enastående storslaget

   

  

.EPROGRAIVIE I

l. i Lifvet en dröm

, Gripanole verklighetsdrama.

En ung flicka, som tillhörde ett resande teatersällskap, blef mycket dåligt be-
handlad af sällskapets direktör och på ett ställe som de besökte ingick hon ett kar-
leksförhållande till en ung man.

Kort .tid dai-efter lämnade sallskapet den platsen och drog vidare. Då direk-
tören fortfor med att behandla den stackars flickan illa, flydde hon en dag ifran
sällskapet. Okunnig om ratta vägen och utan medel irrade hon igenom landet och
slutligen föll hon ner vanlnaktig framför en bondgård. Frun som ägde gården tog
hand om den stackars flickan och gaf henne mat och dryck. Frun lämnade rum-
met för att gå och göra i1 ordning en sangplats åt den trötta flickan då gårdens ägare
återvände från arbetet och inträdde. I honom igenkände hon sin Zalskare. Den
unga flickan gaf sig icke tillkänna, utan gick upp på det ät henne, iordningställda
rummet och då natten inbröt tog hon ater till flykten. Hennes krafter togo snart
slut och vid ett krucifix framför hvilket hon .knaböjde för att bedja föll hon van-
Inaktigt tillsammans.

2. En hederssak.

Mycket komiskt och skrattretande.

3. Moderna Centauren.

Ridskolan i Pinerolo.
Lärorik bild för ldrottsmän.

Deiiering. - Passering af en dal. -A Sprang öfver en barr-ler. - Passering af
ett grundt ställe. - Nedstigning på en sluttning. - Sprang öfver en inur. e Be-
stigning af en höjd. H Branta bestigningar i berg. - Passering af ett strömdrag.
- Sprang efter hvarandra. m1Passering. 1af en hastig ström.V ,-. Bad i .Biljett-lögn?  .gl

S o r r e n t,
4. Söderns blomma.

Utmärkt vackra naturscenerier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diktare Och sångare förhärliga i glödande ord skönheten hos denna lilla flack
på jorden, som  langtans mål för alla dem, som i Italien se sin skönaste dröm.
Vår film utgör en synnerligt lyckad framställning, som visar oss ett panorama af
staden, utsikt mot klipporna, Torquato Tassos forna villa och en italiensk folkdans
utanför Hotell Termontas.

5. f Den lille Trumslagaren.

Storslagen, fint handkolorerad. Drama i flera afclelningar.

6. Kökspigans olyckshändelser.
7. Upptnadande ai den mycket emtyekte

 

 

 

 

7G
å
åcnökemikbm

åören frem Jiylie

med sina roliga Visor eefi åacliaser sam!
åägaspelslåfar.
OBS-I Sista dagen iiAndel-slöf.

Obs.l Entré Sittplats 50 öre.
Ståplats 35 öre.
Barn 25 öre.

 

Egen elektrisk belysning.

Skurup 1910. L-idbergs tryckeri. 1778.

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1910
Place:
Anderslöv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain