#6500: Elite

Elle-Teatern

vid kyrkan

    

Stadens enda, eleganta och moderna Biograf-Teater"

 

Rikslclcllm H25 (Innehavare: C. [U- Andersson) RiliStClef(ili195
r, KN Pm

PROG RAM

fr. o. m, Fredagen den 24 t. o. m. Söndagen
den 26 Februari 1911.

Vewa-vrår.

Genom bergpassen -

Denna bild visar olika .Kr-einer från Perml-lquleln iivmisorn s. k.
dglnrel.

lama-
llatta. djur hair ett huvud .liknande en knmeln, kropp likt elit fåa- och
bem likt. ein lljurl. Trots alllÅ iir dnr-.k lamadjlrreit. ett. nyttigt husdjur. Vi se
huru det kommer nedför biimgpawsw, lastade. med sim-a bör-dm" av malm. UnIA
(ler viigian lriiffn de på. lurravnner. Aldrig- brukar ellil djm" ÖVN-gill. från em ka-
rzwan l-ill en annan.

I sagornas värld

W eller -

Den gamle sagobolisförsäliaren
Fantasimättat skådespel i färger av Pathe Frére.

fl.. :lflaltiga nnimnialmr. lll. Lilla rödlnv-.ui för lnnnnn lill lek-
2. Mor onb sun. sakernmy rike.

3. Utgående från skalan. 1.3. Levande leksaker.

4 Sawiboklsfölwsålljnren. Å14. Sagem-inaessaln m-li prinsen.

Utain pängwmr. - 14. :De levande terminaldalen-na.
lfln Hniill fal-brer. 16. Ilvamboel. -

liille Marcel upptagen av sin liis- lT. lllliekm-naky flm-kur.

ningI glömmer lill. mfb med vägen 18. lliirgflfmllel.

hem. 19. För-följda.

Drömmen ----- i sagornas land. 20. l.)1-iii.ses.sa.ns bortfömmle.

21.
22.
23.
24..

Ingång-.en till féernias rike.
Feel-nas drottning- oeli
sens-.rn .

Sag-oväJ-lden s in n eva na re.

Marcel "a sagom-insen - på, flykt.
U ppvak na. nde.

lvl-amma vantar på sin gosse.
"Hemma lins mamma  bäisl.

aagopri n -

 

Nalle som lekkamrat

En utomordentligt roande och .älsklig bild.
iiiiiii Vi .- FrånTTuno Liljefo-rsl hem. i

 

Violinsolo av kapellmästare Paul Dahlén

 

 

ivi

Kom när N

 

 

11, ni får ändå se hela programmet

 

5:
rs.
7.
s.
9.
10.
11.
1.

A

 

 

Sensationsiilm från amerikanska firman WlTOGRAPl-I.

Lilla syster

Papp-.i nell mamma iim leda-na
slore brer iir burla.

Lilla svider gul-r all uppsöka. sim-e
bror.

Boj lar ej följa med,

llln trogen vaktar-e.

llmlerlw-knad erkänner all jag; av .li-i.
Iln-lin Hnnl einnldag-il 5.000 dollar
för av mig" föra-all slyUke land. lli.

I.,

Lillav syster biltur en nia-wa vark- h
ra papperslappar. -l l -
.18.

i l leilwllne-fin.  -

Å H - "i H lll. Den vlnrijgiilirdra. llen-geliramien.
. n] smn elkkamral. i) ,

3 Pline--irnAI lira lmrl-i "U" hmm!

P.- :i 1- ra .i . v . . . ,

. l h. - i .- 21. knnnner min son aldrig; tillbaka?

b. hanen misslankes. du . .. .. ..

N -. .. .4 - el. llu] saker var-ka nppnnrrksmmliel.

i. Alm-laiinna palla-arna eller Jag; arN kr I .. Y ., :I
rmtmhw Ill-0. --l. llain vel rad. l simrrslzraek eller

S, D k IT. . t.. H lrlla. systers der-ka..

:fl Im Uf yngl "UM [mA-d" 24. Jag kommer lin- all liiiinla mina

J. lmrlkord nr limnmet. (Hmmm Mmm, -

lll. Årskul ax lilla alvhlei. 25. VM, m, hun gym,qu

ll. liilla .sl-valer klipper gubbar av de

1 ! 215. .Hemska aningar.
 i:  n--. .N .. - ..
l H ll I l lllluh ml und li. llln mal-klia lnnlbarnre.

lll. llrin visar Isina vaekra lappar lin QS, Till hånar .-.. Boj Sum vägvisnlw.

de va oki-a. 1iapporslnpmiriia .
ill. Slutet grill, allting :hi-ull.

l
4. .la-Lr Iskall giva. alll lör all Fil inin
sen liillliakzr.

 

 

 

V

En åktur till landet

rllva låinilig-en beklagade älskande vilja. förelag-a. em :nikinr till landeil.
llln skanitare. Hmn finner del-ah nppl-riiilande. löjlig-l. lfuma- den vibrklige
drunkknskens livre nell ningen- .sig :ill köra. för pil-relä. Efter en prumlefmul.
där de båda gamla lnkslnllarna. ständigt slnngan mellan Seylla m-.b Ulla-
rybdis, lar-.k vare den ilnpriwiserade k uskens inferilalikkn. siilil atl köra., Var-
vid bade liisliar m-li andra "behag" lnssna, hava de. ln fall: neg- bade av lär-A
den nell av kärleken.

WMI-IW

Biliettpris 55 öre
Ett fåtal reserverade platser 50 öre
Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre

088.! Sön- och Helgdagar efter lrl. 6 säljes inga 15-öres barnbiljatter. 088.!
Köp Elite: Teaterns kupongböcker om 25 biljetter! 25 9; rabatt

 

 

Program gratis

Föreställningar i oavbruten följd,
Vardagar kl. 67110 e. m. Sön- och helgdagar kl. 54-5, 02-10 e. m.

Man gör entré när som hälst samt kvarsitter tills man sett hela programmet

TKA. Boi.. NoRRsKENET Luleå 1911

inalnnia. 29. liilla syslferk4 räddning.
? . l)e Iliirsvnnna iiiinningarna. lill. (fri-fil- il-.ke för nitl. jag" klippl4 .sönder

 

111913on uKu ilaq Jiepeig Lpo JeBepugw

Information

Title:
Elite
Printed year:
1911
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain