#6496: Elite

Kom när Ni vill, ni får indi se hela programmet

 

 

      

 

v

Elite-Teatern

vid kyrkan

i I
.k
4
.in

Stadens enda, eleganta och modärna Biograf-Teater
Rikstelefon 195

 

Rikstelefon l95 (Innehavare: C. w. Andersson)

rf REKORD-PRoo RAM

fr. o. m. Fredagen den 3 l. o. m. Söndagen
den 5 Mars 19".

Anaf-
Mod vederbörllgt tillstånd

H. M. Konungens

och Kungliga jaktklubbens jakter

Vackra och inträssanta bilder, upptagna på skilda platser inom vårt land à
de kungllga jaktmarkerna. Åskådliggöra älg-, svan-, hare- och fasanjakt.

 

xx

l. Det kunglig-a jakilnàllnloapeln :in- lll. Jukl u vildn sviuior vid lflkolsund.
komst till Lilllelskog-rs jäi-nviig-ssln- 14. Half- och fuszunjaikl vid Slnilierslö.

lion. 15. Skabeufsjö slott i vinlielrskrud.
Z. Kul-igen med grow Toll ooh jnkl- lll. Kungen skjul-lol- lizwzmwr.
sällskapet. 17. Jailollsiillsknpol mod villv-.ignon

3. Jakhsällsknpi-fl vid l-lunnehi-rlr. pansemam.
4. En vilandel älg upplàokw i skog-on. lä. Andra. (logon ell uppln-oll lill imi-
5. Signalen går J(lill jaktens lwlgyn- lol för dag-enn jakt.
nande. lll. Kung-.en visor sin skjufluskiokliglu-t
6. Älg-ar i vild l-url. genom :ill lfii-lln on mängd lundin-1-
7. IH.. M. K-onungmi lriinrsl lilnnd dol- iflykiten.
lagarna i Bli. Hund upm-lorundo r:i.nL11oi-.
8. Det för-Mu. jaktliyllell, on Ill-iilszlinl 21. llairjizlllnllen loggor sin hörjaln.
älg-Mur fällor för klinggfnlwI bössa. 22. l-lnrarnn synas med linrl lrumln. om

9. Kungen tillsammans med grov-.l (WP-Il" SUÖfl-lllmll-
Tolrl, die-l, första hyllat. Bil. llln tråirlfnd hanx som gör krimi-
lll. lvl. Mi. rislar sil-l namn pil (-n all-n språlng- elfteu- skolfhol.

i Skog-ein. - 24. Hund aporfliorunde- humor.

ll, En improvisorud lrukosl vid jål- 25. Jakt-silllskapol med den fyllda. vilt-
gmhydldan. vag-non på väg- l-ill slottet.

12. .Upp-brottet. 26. En expolsillion av jnkthytell.

Violinsolo av kapellmästare Paul Dahlén

ZAZA

Hon gjorde lyoku donna. variotés tjärna och alltid .hndi- hon lugil :illa
lcärleknförklaring-ur för .smickor tilquI hon lfrälfaldo honom. Då vaknade alla
åltorliålilmui. käliislor och alla hennes tankar rörde sig om. honom. och så skulleY
hon haiku-gun. Länge hade hon slotl. honom :million eller afton i szimmn log-o
ooh hon visste att han kom för hennes skull. Så en afton efter fliiieolälliiieii-
gem slul möttes de. Ack vilka lyckliga dagm- do lillbrokle lilla Ialll. plöts-
ligly lir-axl. En avundsjuk väninna meddelar ull, honnes väm iir grill.. Det är

 

Uppsoondeväokande nyhet!
DAMEN FRÅN NATTKAFEET.

llildor ur Hlorsliu-dl-ns vnriel-éliv.

 .ll7 l 711"

l f

ll lill1
å?

 

 

omöjligt. Hon frågaa- honom men han lör-makar del. Mon misstankarna
g-iizilgde ooh lioln villev Öveintyga. sig själv, van-för hon ho.ng .sig lill den upp-
givna. ndnosm-n. Hon kämpade. en hård komp nin sig själv. ly on i-ndu blil-k
påy himmel hon möloa- säg-w lll-inne :ml del iir hans. Hon svär ull hälmmn. Hon
är förlvivlad. Men noj, del iir hon själv lsom iir i väg-en ooh lillövr-rs. Vnd
rätt hade hon att tng-a. detta hall-.ne fader bor-l. från hemmet? Mon, nok. hon
visste det ju ill-ko. Allll  nu bruslol, hon har fall:in sill hoslul.. Han
lwzknll dock vvln all den onda gång hon iilnknl blev hon hedragron.

Amerikansk konstfilm.

 eller KARLEKENS Poesi,

liusdslwl i 34 :inlolningmu
Säsongens mäst vackra och glada nummer.

 

l.. Tine glada  18. Vem är den rät-te?

2. Fyra. beldàramde slköniherlor. lll. lillll nölol. portlilly funnet.
 Ensam kvar vid pfiianot. 20. Don äg- min --

4.. Vail-l; ha de andra. bag-fit våg-im? 21. (irululer-.i också. mig-l

5. En blicka i kikimm. 22. So där hennes fänlmianl

(i. Upptäckten av en frönlovning. 25. lillfiginulelli. på. besök

7.. Äter em! 34. Ä" du förlova-d? (iirullulerarl
8. Del lnedjo lyoklign Will-ell. 25. lulvl-rru-sluul av (lv-n tilltänkta.
5). A, jag skin-ll överruslm. dom! 26. Kors, här är ni ju alla förlovade!
lll. Bums ur gungan. 27. (ilvvrulll kå-irleksidyller. I

ll. Smuts i ögonen. 28. Del. är bin-il: jag gör dolnnmmu.
12. Upp ooh ned på liiing-mnllnn 29. Sälj, älskar du mej?

13. Del Fin-lonade klöverrbladel. Ill). [lär iir hille jag smili-r.

14. lfln som blivi-l; utan. Il ,. llur. det är ju mitt porträlll
15. Jag skall ej vara silnml. 252. Du älskar mig således?

lli. llln ring- lcöpeh. 33. Ä von dot fjärde paret förlovade.
lT. Don blir ulmärkl. Ill. Alla grabbar på e-n gång!

-l-
Biliettpris 5 5 öre

Ett fåtal reserverade platser 50 öre
Barn under I2 år 15 öre, under 15 år 25 åre
088.! Sön- och Holgdagur efter kl. 6 säljas inga IS-öres barnbiljoftor. 088.!
Köp Eliteffeaterns kupongböcker om 25 biljetter! 25 i: rabatt
Program gratis

Föreställningar i oavbruten följd,
Vardagar kl. 6--10 e. m. Sön- och helgdagar kl. 5-5, 6-40 e. m.
Man gör entré när som häl" samt kvarsitter till: man :ett hela programme!

 

 

 

TRA Boi.. NoRRsKENE-r Luleå NH

unuBon nÄu Han .mänpaig qoo måepugw

Information

Title:
Elite
Printed year:
1911
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain