#6495: Elite

u

ll, ni får andå se hela programmet

ivi

Kom när N

 

 

 

 

gl; IIOIIIIOIIIlO-I-I

. fw .
få!
vid kyrkan
Stadens enda, eleganta och modärna Biograf-Teater
Rikstelefon 195

(Innehavare C. LU. Andersson) Riks-telefon 195

 

r,- RJJ KÄ

- PROGRAM

fr. o. m. Måndagen den 4 t. o. m. Torsdagen den 7 Dec.

Ny serie svenska bilder: E

Kimi liiiiisliilms liiiil

Härliga naturscenerier.

ÖVERLIISTHD.

En fattig familjs hem räddat genom en hunds klokhet

Spännande episod ur livet.

(lande Nils Jobson kan ej liiugre arbeta för sin orh familjens uppe-
liåille, och följden blir att han ej kan betala hyran för det lilla.v men
trevna hemmet. Värden vill ej viinta, liingre, utan meddelar Nils och
lhans hustru. att de bli avhysta från lägenheten. diirest de  betalt hyran
kl. 5 på eftermiddagen samma. dag. Ile gamla bli förtvivlade. men sa
kommer lilla. Marie. en livlig och priiktig flicka. och hen-nes kloke ulmer-
(logg, och hon lämnar det aldriga paret hyresbeloppet.

Men gumman lägger piiugarna inne i rummet. och vips åiro de för-
svunna.. Marie och Karo bege sig ut pa spaning. och snart iiro de pil1
ratt spår. Efter en spännande jakt iir "upphitlarmic" fast orh piiugarini.
i flickans handel". men tiden ar betydligt över 5 innan hon hinner tillbaka.
Värden har redan satt sin hotelse i verket. Men uu fåi de gamla ätter
flytta in i sitt hem. taek vare en flit-kas radigln-:t och en hunds klokhet.

Trelleborg-Sassnilz.

En resa med ångfärjan "Konung Gustav V".

En omväxlande och roande färd.

 

 

åra-pa 14 Lpo Jeåep-uew

 

 

 

liliiin;
mini

BV

Ilarl iniirssui.

liluiuny-
musik

av

llarl lilirssmi.

 

 

 

Amorsbysten.

Romantiskt skådespel från förra århundradet.

Den sköna Yolande l). bor hos sin farfar, som fostrat henne; ingen-

ting fattas henne i det förmögna hemmet. En dag får hon som present
en imarmorstatyett. vilken vacker heum-s förtjusning. Samtidigt anhåller
en äldre. förnam man om hennes hand. orh hon sager på farfaderus bön
ja, ehuru med förtvivlan i lijartat. Senare se vi henne hemma i trad-
gården. gråtande över sitt öde. .Den lilla Auiorsbysteu var-ker nu hennes
vrede; hon griper den och kastar den utanför muren.

Tyvärr -- eller kanske lyrkligtvis  träffar den ganska tunga sta-
tyetten en ung lnisaroffieer. som befinner sig nedanför slottsmuren.
Yolande hör hans skrik, skyndar ned och finner den sal-ade officer-en. som
föres in i slottet och ägnas nödig vard.

Under den tid. den unge mannen vårdas av Yelaude förälskar han
sig i henne. Hans kärlek besvaras och fal-fadern ger sitt samtycke till
deras förening, medan den gamle försmådde friaren måste finna sigi
"händelsernas utveckling".

Spännande handling. w Härliga scenarier.

Stockholms boyscouts på övning.

Ungdomsfriska bilder. l tecknet: Var redo!

Misstag Ypå person.
iller Ilimmilhulinliu oil missliusuuui l nn matsal.

Högkomisk fars i flera akter.

 

Enligt den nya biograflagens bestämmelser äga barn under 15 är icke
tillträde tlll Biografen efter kl. 8 e. m. utan i äldre personers sällskap.

 

 

 

 

TR.A. aoi. NoRRsKEN :T Luleå 1911

Information

Title:
Elite
Printed year:
1911
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain