#6492: Elite

ll, ni. får ändå se hela programmet

 

 

  

 

   

i

lite-Teatern

vid kyrkan

Stadens enda, eleganta och modärna Biograf-Teater

Rikstelcfon 195

(Innehavare C. ll). Andersson)

Rikstelefon 195

 

r,- ULF

. v15

PROGRAM

fr. o. m. dagen Månden l t. o. m. Torsdagen
den 4 Maj 1911.

-  3.1.3  - ..

Oväderskatastroien i Syd-
Italien.

Skräckfulla bilder på naturkrafternas våldsamhet.

Natten tiill den 24 nktulim- drug ett
häftigt skyfall över Nunfpvl -n-ii iraktrn
där omkring. Ota-intilig-u vii-ttia-vninnssm-
störtndrJ ned iiiiin bergen iii-li töratöfrdi-
iii-.issur :W liuis. Vilimdfmrbals människor
i Viteigalini (wii Torre de tårar-u in. ti.
platser nnrkmnimi, Den nintenivillu aku-

idun blmY oerhört Him".
llilnmnini-il tio-sökte (nnwl-i-lib-.iift eftitrr kn-
t . .-

ztustrnivn de livnisukitn. platserna.

Konung" Victor

Sin-:skiiilt giripuiinliv iir filmnieins six-nare-

di-I, som vin-.ir den dyntinzi pi-(wonsioimn.

dit din dödildi- fördt-N till sina sist-:i vili)-

illllll.

Ruiner vart ögat blickar.

Brölloppet pà

(utläsa.

Svenskt historiskt skådespel inspelad av svenska artister. P Iscansatt och

kinematograferad av Aktiebolaget Svenska Biografteatorn,

Kristianstad.

tllllitr-rlfi-ntern har ensamrätt, till dennii bildal uppförande i Liden..

Historik över styckets innehåll:

Den niiiiktig-.rstie iitten i SVH-.ge under
1200-talet var Folk-kiniigniittein, och i
denna släikt ingen miäkat-.igiam-e än Birger
J url, vilken såsom töinmiyndnre  sin
.won konung- Valdrmnr ledde Svea-gun
styrelse under manga in". Han var
rättvis men  och sitt-äng! stildaf-
fade sig därigenom .manga tiefndvr
inland de övrig-n. stommännen. En av
denna. tfntvtnido till Birger ett ostörnnn-
lig-t hat. Denne man hade en flört-ter,
som för Niin dygdin (mb skönsheitn skull

syfta pii Sigrid. Mein largnnnn .lit-ngt
liit öw-rtiiii-ka. vndilinrli-rviiidon med dyr-
bara, iidlzi stl-inui- öuti pin-ling så a-tit; (lien
blev myr-kent dyrlninnirv iin det öva-inta
tyget, m-li sàiimlv (left så tillbaka tilll
vwin stötte bimder. Denne. blev då yi-
tiemuimfåni HJ, ett I m I n ...i i 2-0,.
iizii lölji: till ing-nian Bengts gardl Ulivw
aan, för att. liiindon bröllopet. Den vänni4
Sigrid gilt-ik emellertid modigt sin föir-
Lön-nade, midiktiigie svågem till mötes, ooh
då. denne fiol: se henne, kände han sig-

     

 

 

 

LueJBon nÄu Hag :rupan qoo JnBepugw

0; tili-Y kizdlnd Sig-rid den lag-ru. Bing-ers six tilltnlnd :iv bananen tålig-ining, att all
u. limdvr living-t, .win var lngmliaii i Öster- trains vik-dil förevann, (Juli han utbrast:
z .ni-(iiilnnd.q :ilnrkiide henne. I trots av den "Swiiiierligi-iri, om min brmle-r hatt det-
.. stolt-.i slitkwns fiifiibititming, beslöty linn tu rig-jmfl, skullv jag gömt det. Hjiiilvn.
gg att göra Sigrid till sin niuknÅ Ylnrlen introt-.tvi- töljidi- fullständig" finlsoiniiing-
=

E

:2 1.1....

där, ...UM
.. . , ...M- I I

MUSIK

 

 

Siöar och fiäll i Nord-
Italien.

Storslagen italiensk alpnatur.

(tizfrdnsjöin iir vin av de stor-.i berg-njö- Tyruli-n. l övrigt tuln bildat-ina med
:min i övrv llialii-Vn, nieillan prov. lirws- tilliliöirwnde texter för sig" själva. Först-
(-i;i iii-li Ven-min.. Den iitiiiitllig-zint;(- spoi- klaissiigzi Sevärdheter.
sen mild knrurtiln ltiwi lin-.gör inom.

 

 

 

 

0

Robinets Nyår.

Genom komiskt.

Viinni--n ltiibinet. har under det. giing- train-iniuyzindv sina. nyirrsönHluiinguicr i
nu :inet levat sin-glöst, på aina nieidiniiiinf tiil-in :W lcvittiemide l-iixkiiing-.znz Hur
niskor-s tiil-trm--iinlvI Nu iii- det riilwn- Robinet vinn-n i sorglig saknad av den
Friin alla håll stil-iö-Iiiiiiin önisik viiirdn luwnn klar-.ir .qig- Ined sina
stackars Robinnt. bjönnnr, visiriir dit-nina genomriiiign bild.

nkaqieiis dag.
wiiniioriin tiiill den

 

Biliettpris 55 öre
Ett fåtal reserverade platser 50 äre

Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre

088. !

088.! Sön- och helgdagar efter kl. 6 säljes inga 15-öros barnbiljetler.

Köp EliteITeaterns kupongböcker om 25 biljetter! 25 X rabatt.

 

 

Program gratis

Föreställningar fortgå i oavbruten följd,
Vardagar kl. 6-10 e. m. Sön- och helgdagar kl. .im-5, 0240 e. m
Man gör entré nä:1 som hälst samt kvarsittzr tills man sett hela programmet

sände dai Hfismn bröllnpngåivu ...n kjortvl nivllnn brödenni.
:w dyl-bart. tyg, i vilken en vil-d :iv llilideii iii-1.400 .int lång: mall. din] För-
;:mft mdm-.il var insydd, vilket- siknille sin som blivit inspelad i Svinigt).

-

-

TR.A.soL.NoRRsKENET [Nivå 1911

Information

Title:
Elite
Printed year:
1911
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain