#6450: National

v v. - - . . ., . .n V; v. .v i. .
= .H. , I.. 1-,I ; ,; k 4 . V ..  3.- - . v -  :1. . . . I n
m i,  4- 

= har anlänt hit och givet m

dagen den ngn-el m.

 

i

ålar Jöreslällning

av

Levande Bilder.

 

 

 

 

 

 

q  Ur programmet framhållas ll:-

" I o, I Konungen av Svenne besö-
Flnnvtnun n Innstnne m fmmlswskeppm é

avdankgr- hamnen i Gonna.

-..----

Förstäderna i London 111111118? SMUDHISBTHS.

stå under vatten.

"i , i ldrottstävlingar.
Flottans monlhsermg. .....

Kapplöpningar.

 

I

Världens största kanon.

---

Konungen av spanien Naturscenerler från
, På resa. V hela världen.

..---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.x

Entré: Äldre 50 och 35 ere, barn 35 och 20 öre.

.Nta hätsas hjärtttgt vätkamna!

Vàfdsamt 4

Biograf Na 2701201.

Information

Title:
National
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain