#6449: Elektro

.w Expressnytt!

w

W
I [lag Lördag kl. 2 och 4 e. m.

två stora extra

111111111 - tinnar!

...h-..-

Smmsmmpifffs

Hvarje föreställning inför
itltt, .skådespel all största intresse

fullsatt salong!

 

 

 

 

nen Linne in år denna m- " ir  w
I" u" -3-55- Gustai Wasa

Elektra-1111112111,

- Repslagaregatan 26 -

för att, se det glänsande oötvertràf-
tade heltimmesslrådespelet

Pi tiil is
ll i

eller

ell ödesdigert nattliglmite.

Modernt drama i 2 utdelningar och

Kristian Tyrann.

lilessnton: den öfver-(ledigt roliga
skämtbilden

En hrilluusiänl med lirhimir.

Det drapligaste luetspel som visats
och som hvarje föreställning motta-
ges med stormande iuhel.

Ost Ost Ost
Pa Lördag gilvss

kl.. 2 och 4 e:n m.
- 2 stora, extra -

Iandthuliieslällninuar

till de billiga matineprlsen 35 och

25 öre tor äldre samt 25 och 15

öre lör barn. 4
Glöm ej att gå till

Elektro-Biografen

 

"- 34 labiåef- - och förväxla denI ej med någon
I fraga om briljant iscensltttning annan Biograf-
OBS.1 Detta enastående program

och spännande innehåll är detta dra-

ma enastående. gitvas endast t. o. m. Söndag.

0000000000

Sätter ni värde på, ett i alla. afse-
enden förstklassigt,

totogratislrt arbete,

vänd Eder då till platsens största
och förnämsta ateljé, nämligen

John Bergqvists
Fotogratiatelier

i Centralpalatset.

Moderata priser!
Pnnlrtlig expedition!

0000000000
80 och häpna!

jämte detta jätteprogram visas på billighetsföreställningarna som
extranummer

Per och Stinas
Linköpingsbesölr

eller

Den sorglustiga triveckoresao.

Stort skämt och ralieri på Linköpings gator och torg,i dess
affärer, restauranger och förnämsta biograf
under friveckan 1911.

MEDVERKANDE: Per och Stina med sina oxar, polismakten och torgiruarna,
grabbar och jäntor och en stor del af Linköpings öfriga invånare.

Dessutom P.ett längre i allo först-
klassigt program, hvar-ur trä.me
framliitlles den

- Svenska bildserien -

llymnaslisla institutet
i Stockholm.

En uppvisning i den världsberömda
svenska gymnastiken.

En bildserie af synnerligen stort
intresse, som alla mäste se.

 

 

 

 

 

085.! Den första och bästa skämtbild som tagits iSverge.

 

 

Linköping, Östgötens boktryckeri, 1911.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain