#6445: Elektro

Nya Linkit

pängsbtlåerl.

 

 

 

 

 

På

Linköpings Elektro-Biograf

26 REPSLAGAREGATAN 26
visas från och med i dag

 

p Å1 a
i..
n
w

r vinner en gris.

Våldsamt, lustig Linköpingsbild.

Vår gamle vän Per har varit på cirkus i ridhuset
och vunnit en fin liten griskulting. Men Per döljer icke
sin lille riyfiirväifvacle bekanting i en säck eller korg, som
andra bönder för sed hafva, utan han tycker att en gris
kan vara lika godt sällskapsdjur som en hund och så
Vid Hörbergs

raksalong binder Per sin fyrbente vän vid en takränna un-

promenera de båda gladeligen nedåt staden.
der det han själf för ett ögonblick aflägsnar sig. En yng-

lingI är nn framme och spelar ett spratt. En skön ungmö

 

 

är ute på vift med sin lilla (fVoffew och har stannat fram-
för ett modefönsterl för att beundra de upp och nedvända

papperskorgarne oeh blomsterrabatterna där. Nu passar

ynglingen på och byter ut de två fyrfotingarne. Tablå.
Per kommer åter och får fatt på sin griskulting. Men

många äfventyr med halsbrytande saltomortaler öfver plank

och grindar återstå innan de båda såta vännerna helt fun-

nit hvarandra i frid och rO.

Ingen får försumma att se denna bild och veckans i Öfrigt

synnerligen storslagna program.

ållas lösen är

Till ELEKTRD-BIOGRAFEN l

Linköping, Östgötens boktryekeri, 1911

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain