#6391: Elektro

pÅ M,  i.

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Elektro-(Bliwa

z 26 REPSLAGAREGATAN 26 I

 

 

 

 

 

 

 

 

få

MÅNDAG OCH TORSDAG

I NYTT PROGRAM HVARJE I

 

 

 

 

NA.soasllåäIlålflllåttIlåtålläållélällååIlååIlåttällåtlllåéofevvw

PRGGRAM

Fr. o. m. Torsdagen den19 t. o. m. Söndagen den 22 jan. 1911.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSIK: af Direktör C. MEGGERLE och fru G. HJORTH: l) ((Espana i Spaniena. Vals af E. Waldteufel.
l AFDELNINGEN: i!

Sommar-sol.

Amerikanskt lustspel.

Skalkaktighet, sprudlande lefnadslust, ungdomlig lycka och glädje andas ur hvarje scen af denna älskliga
bild. Man formligen fattar intresse och känner sig glad vid åseendet af de tre lyckliga studenterna och deras älskliga
kärestor. Klara, som plötsligt ser sig på den öfverblifna kartan, vet dock att hjälpa sig genom att själf köpa och sätta
en gyllene ring på sitt finger. Visserligen är den falsk, men hennes lilla list lyckas och snart är den utbytt mot en
äkta, och glad sällar hon sig till de andra tre lyckliga paren.

lLTELEGRAM! UPPSEEN DEVÄCKAN DE!

Bilden för dagen!

2.Anarkistbatalien iI London.

Houndsditchmorddramats slutakt.
Kinematograferingen verkställd från hus intill bataljplatsen.

ll AFDELNINGEN:
MUSIK: 2) ((Mia Carat). Polka af L. G. Hedin.

  
 

 

Nea KlNEMACoLoR. saw

URBAN-SMITHS PATENT.
(Kinematografi i naturens färger) är en af vår tids märkligaste uppfinningar.

3- "Den vilda jakten".

Ett större engelskt jaktsällskap jagar råddjur. Öfver kullar, genom moras, öfver ängar och slätter, genom
skogssnåren går jakten. Det är som man skulle höra de många hundarnes glåd-tiga skall. jakthornens signaler och
jägarnes rop. l vild fart går det framåt, till dess det ädla villebrådet faller för jägarnes träffsäkra kulor.

En bild full af lif och intresse!

 

Charmanta naturscenerier! Naturliga färger!

 

lll och lV AFDELNINGARNE:
MUSIK: 3) ((Trolska ögon). Rondo af Carl Heins. 1

Hvardagar kl. 6 och söndag vid Hvardagar kl. half 8 och Sisamt söndag
maliuélöreställningarne: kl. 6, half 8- och 9 e. my

= Amerikansk konstfilm.

 Till dessa föreställningar äga
- barn icke tillträda.

Jälllefilml Sälfefilml

En natt i
Köpenhamn

- eller --

.i Bondfångareklor.

(Nutldsblld från det mörkaste Köpenhamn.)
Förevisas med garanterad ensamrätt endast å

En bild med spännande dramatisk handling,
hvari Newyorks förnämsta skåde-
spelare medverka.

En ung flicka bor med sin gamle fader ute på landet. En
dag träffar hon en man, hvilken förälskar sig i henne Den unge
mannen, hvilken blifvit fördärfvad i dåliga vänners sällskap, lof-
var henne sin. tro och låter sedan en af sina vänner, förklädd
till präst. viga dem.

Men en dag då hon afvisar en af hans vänner, säger denne
brutalt till henne, att hon icke är gift, utan att det hela endast
varit en komedi. Utom sig af sorg skyndar hon därifrån, men
mannen fortsätter sitt vilda lif.

Då kommer hans moder på besök, och hon kommer so-
nen att ångra sitt uppförande mot den unga flickan. Han söker
upp henne, ber henne om förlåtelse och går sedan tillsammans
med henne till hennes gamle fader - och nu gå de med gladt
mod mot det nya lif som väntar dem.

FL ÖREN S. I

Italiens forna hufvudstad.

nullquo

 

Linköpings Elektro-Biograf.

 

Det är långt ifrån sällsynt, att obevandrade landtbor
under besök i storstäderna falla offer för listiga vampyrer,
eller s. k. bondfångare. Trots alla varnande tidnings-
notiser inträffar det så .godt som hvarje dag, att dessa
samhällets snyltgäster göra en kupp, som inbringar dem
tusentals kronor, hvilket tyder på att ännu mycket är ogjordt
för att inpränta tillräcklig försiktighet hos allmänheten. Vi
hoppas, att denna biografbild, som verklighetstroget af-
handlar en del finurliga tricks, hvaraf bondfångare bruka
begagna sig, i någon mån skall bidraga hårtill.

Skulle framställningen till någon del förefalla mindre
tilltalande, är det därför, att bilden skildrar bondfångar-
lifvet. just sådant det ter sig i verkligheten, utan att vare
sig förgylla eller belacka. .

aLaP bella Firenzea (vackra Florens) kalla italienarne denna
stad. Filmen visar att staden gör skäl för benämningen. Ty
vackrare stadspanorame än det, som här upprullas, torde man
få leta efter.

Bilder från en af världens vackraste städer.

Den nye betjänten som

Skådespelare:
((Provins-Komtessenw ............. .. Fröken Niedermann.
Q  eDen blaa Drengn ................ .. Herr Gunnar Helsengren.
I ((Rejem ................................ .. Herr Aage Schmidt.
(4Sommeta ............................ .. Herr Aage Fönss.
- eller - Landtbrukaren ..................... .. Herr Philip Bech.
Platssökaren ......................... .. Herr Alfred Arnback.

Den olycksbringande tyllkjolen.

Den populära balettdivan engagerar en ny betjänt, som
dock torde få kort tjänstetid på sin nya plats. Då balettdivan
begifvit sig ut på promenad passar den nye betjänten på till-
fället att protva en af divans luftiga tyllkjolar. Fumlig, som han

Utförlig beskrifning à 5 öre pr st. fås i biljettluckan.
Visas endast för vuxna!

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIo

Förevisningen af denna bild tager 1 timme i

QIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II

 

 

 

 

 

 

 

 

är i det ovanliga plagget, trasslar han ohjälpligt in sig och åstad- anspråk. b I
kommer en jämmerlig förstörelse var han far fram, ute och U
inne. 9 i 90
En munter blld- : Unuunnnnnnnnnnnunnnnnnnm)
:nununnnnnnnnnnnnnn PROGRAM 5 ÖRE nunnnnnnnnnnnnnnnn
.. .. . I
I FORESTALLNINGAR: Hvardagar kl. 6, 7,30 o. 9 e. m. Sön.- o. Helgd. Matiné kl. 2 o. 3,30 I
= e. m.rtill nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser. g
g " " " . Läktaren och lista lats 50 2:dra lats 35 3:d"e lats 25 öre.
I  Barn under 12 år n u pa, : :I pa, z "J p), 1 u g
E OBSJ Till föreställningarna efter:kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre. I
I OBSJ Alla hvardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast lO öre. g
III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

 

 

Linköping 1911. Östgötens Bokiryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain