#6364: Elektro

Länköpings 

gicktto-Qiogta

26 REPSLAGAREGATAN 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W NYTT PROGRAM
FREDAGEN DEN 1 DECEMBER

:V

 

 

PROGRAM

Fr. o. rn. Måndagen den 27 Nov. t. o. m. Torsdagen den 30 Nov. 1911.

1. - MUSIK.
l RVDELNINGEN.

En briljant bildserie av I

Veckans nyheter. vi

Verklighetskinematografier från olika delar av Världen.

3"fin kvällsstund på ZLiricher-sjön.

Betagande vackra stämningsbilder.

ll HVDELNINGEN.

4- Ett kärleksdiama i månslien.

En spännande och gripande skildring.

Den på bilden återgivna berättelsen handlar om ett ungt Mötet skulle äga rum på ett ställe efter floden, dit de unga skola
par, en ung godsägare och en skön skogvaktaredotter, som älska komma båtledes var och en från sitt håll.
varandra, men vilkas förening stöter på den gamle hederliga Nu inträffar det förfärliga. Fadern är ute på sin rond
skogvaktarens att börja med oblidkeliga motstånd. När han efter tjuvskyttar i skogen, får se en båt på floden, anropar den,
hemkommen efter ett M för övrigt livsfarligt f strövtåg i sin får intet .svar och - skjuter. Skottet träffar dottern. Hennes
skog " finner de unga tu tillsammans, visar han bort den unge båt fortsätter nedåt, förd av strömmen, och når omsider den vän-
godsägaren, vilkens planer på dottern, han misstror. tande tillbedjaren, som i förtvivlan upptäcker vad som skett.
Han ror med den tillsynes livlösa flickan hem till skogvaktare-
stugan, dit fadern just anlänt. Dock, ödet var blitt den gången.
Den unga flickan blir oväntat nog frisk, och kan sedan vid sin
nu blidkade faders sida hälsa sin älskade, när han kommer på besök.

En vacker underhållande bild.

5- VIA När det riktigt vill sig VII!

eller

2.

Men. kärleken är uppfinningsrik. Den unga dottern, Elli,
förstår att sätta sig i förbindelse med sin älskade medelst flask-
post och bestämma ett möte med honom, då fadern är ute.

vLiten orsak stor verkan.

Ett synnerligen roande lustspel om två män, två fruar, två rockar och två brev - och till slut två lyckliga par.

iii Och iv AvneLNiNGARNE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kägåääi fäfsaàäi .

esta fara
Bats; satta

.få e åtgåfå

Järla artisterna

(De fire Djaevle).
Kinematogratiskt drama at HERMAN BANG.

    

 

 

 

 

6. I "
Till och med torsdag visas på framställd begäran och då en mängd
personer icke kunnat få biljetter till förra veckans föreställningar.

 

 

 

 

 

HUVUDPERSONERNA:
Far Cecchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Einar Rosenbaum.

Fritz . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Robert Dinesen,

Adolphe . . . . . , . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Carl Rosenbaum.

Aimee . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Edith Buemanu.

Louise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tilley Christansen.

Greve Laube- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Aage Hertel.

Grevinnan Laube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Antoinette Winding.

Biografernas drottning 39.699? bild .med rätta PlåYit kallad;

l fråga om djärva och spännande situationer, handlingens kraft och upptinningsrikedom
samt detaljernas utmäjslade form står denna bild ouppnådd.

 

 

Här skildras cirkusartisternas liv på och utom cirkus, deras vänskap och trogna kamratskap,
deras djärva och underbera trics, vilka ofta, och såsom i denna historia är fallet, sluta med en fruk-
tansvärd1 katastrof - här det dödsbringande hoppet från cirkuskupolen utan skyddsnät. Som en röd
tråd löper genom det hela en kärlekshistoria mellan cirkusartisten och den förnäma grevinnan.

Hela Europa uppmärksammar och talar om denna film, vars framställ-
ningskostnad uppgår till 15,000 kronor.

Under hela förra veckan har denna bild givits för fulla hus och press samt publik
har enhälligt vitsordat dess sällsynt stora värde.

Uppföres med ENSAMRÄTT å Linköpings Elektro-Biograf.

För innehållet redogöres i särskild bilaga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- I
wm-
L L

 

 

 

 

 

 

 

 

7l Slutmarsch.

Vid föreställningarne medverkar ett framstående musikkapell.

 

 

 

 

KIIIIIIIIIIIIIIIIIII  5  unnnnnnnnnnnndnnnn

" " - Varda ar kl. 6 7,30 och 9 e. rn., Sön- och hel d. M t" i kl. 2 . 330 . .
 tål nedsattä biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e.gm. vilillliega biljef,tpri,ser.e m

 

n I
n I
i :i
" " " . Läktaren och lzsta plats 50 2:dra plats 35 3zdje plats 25 öre.

g  Barn under 12 år ,, ,, ,, 35,, n h 25: n H 15 n g
I 035.1 Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre. n
g OBSJ Alla vardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast l0 öre. g
n I

 

 

 

Linköping 1911. Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain