#6359: Elektro

Linköpings  -
lektro-

26 REPsLAGAREGATAN 26

 

 

:v

 

4.

v

MUSIK.

l HVDELNINGEN.

Veckans nyheter.

Senaste serien, direkt anländ hit från Paris.
Se dem å Linköpings Elektro-Biograf.

Ljuva plåga
Lille vännen Fritz anfäktas vådeliga af sin stora kärlek till en dansös, men blir grundligen kurerad och kvinnohatare för livet.
Lille Fritz är alltid rolig.

 

 

ll HVDELNINGEN.

I Senaste bilder från kriget. 

Originalbilder .upptagna från italiensk sida.

Kärlekspro vet.

Fängslande handling ur konstnärsvärlden, med miss Dorothy i huvudrollen.
Ur "Vitagraphs" berömda masterpiece-serie.

 

 

 

Han är en fattig, men talangfull tidningsman, och hon,
den berömda, av beundrare omsvärmade skådespelerskan
Mary Gorden. Av dem alla ser hon honom hälst, men
livet har lärt henne tvivla. En automobilolycka ger henne
tillfälle pröva halten av deras kärlek - och han var den
ende och den ende rätte.

Nytt program
Tisdagen den 26 December.

PROGRAM

Fr. o. m. Måndagen den 18 Dec. t. o. m. Lördagen den 23 Dec. 1911.

 
  

 

Qingra

 

 

 

 

Läs nyheterna i Eder tidning!

bittra plåga.

 

 

 

 

 

1. På aGlobesa redaktion. - 2. En interview. M 3.
Som blev avgörande för livet. e 4. Hans ros. - M 5.
Hur ryktet vederlades. - 6. När olyckan är framme. -

7. I sorg och saknad. -- 8. Kärleksprovet. - 9. Bindelns
hemlighet. - 10. Den rätte.

 

 

 

 

cza l

Vi

9.

 

m AVDeLNlNeEN.

www
6- Mottagning hos Dinkanegrerna.

intressanta och lärorika friluftsbilder.

Dinkafolket bebor övre Nilens landområden och räknar
På grund av sin jämförelsevis höga
kultur ha de länge varit av forskarne ansedda för ett av
de intressantaste folken i Afrika och våra bilder jåva ej
detta omdöme.

miljon själar.

se hur européerna mottagas iaudiens hos hövdingen,

hur folket lever sitt liv i hyddor och på jagt i vildmarken,
Alla som sätta värde på ett lärorikt och högintressant kinematografnummer, böra se detta.

yääåäååääåäääåå

Resoluta fruar.

Ett uppsluppet apropos till dyrtidsupploppen i Frankrike.
vi ock av allt hjärta önska oss vårt dagliga uppehålle så billigt som här blir följden.

.f

iv nFDELNiNeEN.

-Wv-"-ES

uccés!
s.

EQ Ensam i urskugen. gg

Den mest underbara djungeldbild som blivit fotograferad.

Se de underbara urskogsinteriörerna.

Se Miss Williams strid med skogens vilda djur.

Se urskogens vilddjur i strid med varandra.

Se Miss Williams underbara räddning av en
tam elefant.

(Ensam i Urskogem är en kontrast till vad vi äro
vana vid att se i biogratbilder, då huvudfigurernaidramat
icke äro skådespelare, endast en ung boerflicka och en
stor afrikansk elefant.

Filmen börjar med livet ä en boerfarm, där vi få
se vilken nytta elefanten gör genom att deltaga i det dag-
liga arbetet och här övertaga det svåraste och tyngsta.
Han rödjer marken fri från buskar och snår, fäller och
bortforslar träd, reser barrikader, inhägnar boningshuset
rn. m.

Gående in i urskogen få vi se de vilda djurens liv.
Vi fä se en leopard smyga sig på rov, se hur hans gröna
ögon lysa, hur han lyssnar och spejar efter byte, hur han
finner det och slutligen striden mellan dem.

Vi återvända nu till tarmen och bli där vittne till
hur en grym vaktare misshandlar sina arbetare, den store
afrikanska elefanten, samt när djuret tages i försvar av
farmarens unga dotter, Meta. Ett par dagar senare trött-
nar dock elefanten på misshandeln och löper till skogs.
Meta följer elefantens exempel och övergiver fadern till-
följe visad grymhet.

Den mest underbara djungelbild som hittills varit förevisad.

..-Ann-.W

Slutmarsch.

 

 

 

 

 

 

 

 

-dock för svag därtill.

 

 

Detta program visas ieke .för barn.

 

El

deras egendomliga danser, lekar och seder och bruk. Av
synnerligt intresse är hur de bereda gifter för sina pilar
genom att tappa ett giftträd på dess saft.

Bildserien, som utmärker sig för sin klarhet och om-
växling, avslutas med en större fästmiddag hos den euro-
peiske ambassadören, där det emellertid går allt annat än
europeiskt till.

Måtte bara inte exemplet smitta oss, om

Något mera spännande har aldrig varit visat.
Något mera äventyrligt aldrig setts åbiograf.
Något så realistiskt aldrig varit påtänkt.

Något så djärvt inspelat ej ens drömts omI

Vi återfinna Meta på väg till en trettio mil avläg-
sen farm, ensam i urskogens djungler.

En på rov gående leopard får se henne, han stan-
nar, betraktar henne ett ögonblick med sina mordiskt och
grymt skelande ögon. Meta sjunker förskräckt samman.
Som en blixt är vilddjuret över henne. En vild, förtviv-
lad strid för livet börjar mellan den med en kniv beväp-
nade flickan och vilddjuret. Slutligen avgår Meta med
seger, hennes krafter äro dock uttömda och hon är oför-
mögen att hjälpa sig själv därifrån. Då kommer en ny
skräck, en elefant står stirrande över henne, redan har han
hotfullt lyftat sin stora fot för att med ett döda henne.
Plötsligt besinnar han sig och undersöker henne med sna-
beln. Han ger till en glad fnysning, och Meta känner
igen sin besynnerlige gunstling. Med ömhet lägger jätten
sig på knä, för försiktigt sin snabel om flickans liv, han
vill hjälpa henne upp på sin breda nacke, men hon är
Då finner det kloka djuret på en
ny utväg, och bärande henne med snabeln återvänder han
till farmen med sin dyrbara börda.

 

och biljettpriser här nedan.

Se tider
038.!

 

 

 

 

W

.eng-E-TTfRisl-ER;

 

 

PROGRAM 5 ÖRE.

" " - vardagar kl. 6 7,30 och 9 e. m., sön- och helga. Manne kl. 2 6. 3,30 e. m.
W till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.

 

Läktaren och 1sta plats 50 öre,
2:dra plats 35, 3:dje plats 25 öre.

W

 

Linköping 1911.

Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain