#6358: Elektro

Linköpings 

Slektto-fåiograj

26 REPSLAGAREGATAN 26

  

 

 

 

 

vv

:ål-.v

2.

((Det starka är det sköna väl-to, heter det, men här har styr-
kan och skönheten förenat sig i överraskande hög grad. De i
fråga om yttre fägring och behag rikt utrustade systrarne slå

Måndagen den 18 December.

 

Nytt program

 

 

PROGRAM

Fr. o. m. Måndagen den 11 Dec. t. o. m. Söndagen den 17 Dec. 1911.

MUSIK.

l HVDELNINGEN.

Veckans nyheter.

Senaste serien, direkt anländ hit från Paris.

Läs nyheterna i Eder tidning!

Se dem å Linköpings Elektro-Biograf.

i Systrarna gimalia och Seonora

i om: fenomenala kraftpreilnklioner.

Ett Verkligt törstklassigt akrobat- och atletnummer.

världen med häpnad genom den lätthet och grace, med vilken
de utföra sina kraftprof och konststycken. Och scenen är säll-
synt smakfullt och elegant arrangerad.

Sevärdhet av rang.

ll T-lVDELNlNGiEN.

 

 

 

aaasasasaaasasas
4" Lille lllolitz på jakt i ättika.

Kemisk scen af Machin.

Lille Moritz har jämte en vän tagit en liten afstickare ned i
Försedda med riklig utrustning
och svarta bärare tränga de in i urskogarne, och det dröjer ej
länge innan de möta villebråd - först en hyena sä en panter
och till sist en noshörning. Men de bålde nimrodarne hålla

fill Afrika för att fånga storvilt.

på att bli villebråd i stället

Slutligen lyckas de fånga det första offret, en - kanin.
Så blir det natt, kaninen tjudras och de gå till vila, men väckas
snart av en stor boaorm, och så är det slut med vilan.

 

 

ä

.5

Ng nordisk konstfilm!
Heltim-mestöreställningsbilcl.

  Folkets vilja.

I Ett kärleksdrama från samhällets höjder

Clppföres med ensamrätt å Elektro-Biografen endast några dagar.

 

H U VUDPERS ONERNA :
i Prins Leopold af Kronborg ....  ........................................ .. Hr Carlo Wieth.
I Furst Wolmer v. Krakau ................................................. .. Hr Einar Zangenberg.
I" Agnes .............................................................................. .. Frkn Ingeborg Larsen.
wm--P-sfff INNEHÅLL, :i ...aim
1. Ett par vilsekomna. 19. Lyckliga dagar. 37. Allt hopp ute.
2. Den vackra vägvisaren. 20. Ungdomsglädje. 38. En förstående vän.
3. Adjutanten.fotograferar, 21. Den första kyssen. 39. Adjutanten handlar på egen
4. Vid vattningsplatsen. 22. Statsrådet. handI
5. När kärleken vaknar. 23, Ett ödesdigert beslut. .
6. Vingskjuten. 24. Posten kommer.  :Ommlålis :glionom ämm .
1. jakfsäuskapef. 25. En blixt från klar himmel. " g än en
8. Ett schackpartiI 26. Sista nyheten från hofvet. i g og"
9. Prinsen längtar. 27. Ett brustet hjärta. 42- Vlfl ftlalel. n
10. Vad adjutanten fotograferade. 28. Ankefru Hjort tröstar. 43- Duel SlSta mOlel-
11. Hårlocken. 29. Avskedets timma. 44- Forsplld lyflka-
12. Adjutanten handlar. 30. Förbi. 45. Stackars Iprins..
13. Hos änkefru Hjort. 31. Hos kungen. 46- Farväl fOr evigt.
14. Sommarbostad hyres. 32. Döda icke min kärlek. 47- Egef "ber Väntar.
15. Ett gladt budskap. 33. Vad landet kräver. 48- FOTmalllmgen..
16. vPå landet. 34. Kungamakt. 49- Folkets hyllning.
17. Ankomsten. 35. Stilla sorg. 50- En bruten lllja.
18. Ett återseende. 36. Förmälniugen tillkännagives

Överlägset iscensatt skådespel, briljant utfört af första rangs artister i luxiösa
kungssalar, trevna lantliga kojor och härlig natur.

7.

I 038.!

Mätta på jaktäventyr återvända de till Europa, sedan de
telegraferat till sin klubb att de snart anlända med fångna vil-
dar och djur. Deras hemstad anordnar ett stort mottagande för
upptäcktsresandena och jägarna, med tal av borgmästaren och
puss av borgmästarinnan och säng av skolbarn och allmänt jubel.

Men så slipper en panter lös . . .

Storartade arrangement. - Mycket komiskt,

 

 

in och iv nvDeLNiNGnRNi-L

 

 

Spännande drama!

i 50 aodelnigar.

 

 

För innehållet reclogöres i särskild bilaga som tillhandahålles i biljettluckan.

 

Detta program visas även för barn.
och biljettpriser här nedan.

 

 

 

ole ole

Slutmarsch.

Se tider 
.l

 

Vid föreställningarne medverkar ett framstående musikkapell.

 

 

 

FÖRESTÄLLNINGAR: Vafd
Biljettpriser: Bm under [2 år

 

 

PROGRAM 5 ÖRE.
agar kl. 6, 7,30 och 9 e. m., Sön- och helgd. Matiné kl. 2 o. 3,30 e. m.

till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.
Läktaren och lzsta plats 50, 2:dra plats 35, 3zdje plats 25 öre.

 

H I l i, y H I! 7 i! 3)  H

OBSJ Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.

I

I

I

I

I

I

I

E i
OBS.

I

I

Alla vardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.

 

Linköping 1911.

Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain