#6356: Elektro

x-

 

 

dy

 Linköpings 

atektro-fiöiograj

26 REPSLAGAREGATAN 26

 

 

 

 

 

 

-

 

- NYTT PROGRAM
MÅNDAGEN DEN 20 NOVEMBER

PROGRAM

Fr. o. m. Måndagen den 13 Nov. t. o. m. Söndagen den 19 Nov. 1911.

l. MUSIK.
l HVELNINGEN.

vv
:7"

 

 

En briljant bildserie av

Veckans nyheter.

(Pathé Journalen.)

3.Lille Fritz vill gifta hurt sin onkel.

Då onkel Kasper första gången kom till Berlin blev han
mottagen med stor förtjusning av sina släktingar. Man gjorde 
alla möjliga föranstalter för att dölja hans provinsmanér, vilket
delvis lyckades, men dock icke till lille Fritz, belåtenhet. Lille
Fritz ville ha honom till en riktig Berlinare; en man av värld.
Tillfälligtvis befann sigI en ung änka på besök. l Fritz, huvud
uppstod den geniala idén, att av dessa två göra ett par. Med
goda råd och en späckad börs försvann snart provinsutseendet

från onkel Kasper, och då han såg sig själv i spegeln, syntes
han vara lik en äkta Berlinare. Tyvärr var det dock endast ska-
let, kärnan var bunden. Fritz ger sig dock icke så lätt, utan in-
övar onkel Kasper i kärleksmysterier.

Den stora dagen randas och tack vare lille Fritz, och än-
kans, som vill gifta sig, bemödanden äro de snart ett förlovat
par. Stolt som en konung lämnar Fritz de nyförlovade iamors
armar.

n AVDELNINGEN.
I OI. I I

4. 2 élgggålgafåggse  i

Spännande kärleksdrama.

 

 

 

 

 

5.

vilka soirée- och middagsdräkter, vilka tailormades!

6.

past något motstycke finnes.

 

En ung vingårdsarbetare älskar och älskas till-
baka av dottern till den lilla vingårdens ägare.

Då den unga flickan en dag jämte sin lilla sy-
ster säljer blommor och frukt på en restaurant, upp-
märksammas hon av en xbättre herrew, som envist
börjar föl-följa henne. Till en början vägrar hon ab-
solut att inlåta sig med honom men blir slutligen
medgörligare.

Ernst, så är hans namn, rnutar nu den lilla sy-
stern att smugglaP in ett brev till henne, vari han in-
bjuder henne att en kväll bese hans lustjakt i viken.

Emellertid blir den unga flickan allt kyligare
mot sin älskade, och i sin förtvivlan beger han sig
till den blivande svär-faderns gård för att klaga sin
smärta.

 

 

Här får han se den lilla systern sitta och äta
konfekt, och barnet berättar helt naivt, att hon fått
dem av en fin herre, men inte får tala om det. Svär-
fadern underrättas och i en upprörd scen av drama-
tisk verkan, vägrar hon att lämna fadern och fäst-
mannen några upplysningar.

l sin blinda vrede vill den förre döda sin för-
blindade dotter men häjdas av svärsonen. Brevet från
aden fine herrm upptäckes och man kommer över-
ens om att infinna sig på mötesplatsen.

Vi se Ernst invänta sitt offer, menistället över-
mannas han av hennes fader och fästman. Han visi-
teras och befinnes inneha ett brev, till en byrå för
vita slavhandeln, vari han utlovar en vacker blomster-
flicka från Nizza. Han straffas nu av de båda män-
nen på ett raffinerat sätt.

in avDeLNiNeEN.
En bild för våra damer!

Modern flärd.

Höstens parisermoder.
De stora modemagasinens senaste "creations".

En färgskimrande utställning.
Ah - hattar från Francine Arnould, toiletter från Jeanne Hallée - vilken förtjusande morgondräkt av siden,

Och dessa hårklädslar från Decoux!

Petter som läkare.

Ett muntrationsnummer som få.

Petter är dråplig vad han än företager sig, men här har han åstadkommit något så vansinnigt roligt, att knap-

lngen försumme detta tillfälle, ty ett gott skratt förlänger livet.

lV AVDELNINGEN.

7.

l lllänsande Suucàsnummer! Lun;

...I--
NYTT!

 

 

:J- NYTT!

i linsandetuccàsnummer!

 

. .tlvl

De stackars patienterna ha emellertid ingen anledning att vara glada åt hans behandling.

 

 

Battliv vill Hansvik

Glada minnen från härliga sommardagar vid skånska kusten.

 

 

 

.
-Ims z--I

 

 

. Ny charmant bildserie, aldrig förr förevisad i Linköping.
1. Vid Mölle. 7. Ett glatt sällskap.
2. Från Mölle till Kullen. 8. När båten kantrade.

En båtfärd utmed badställena.
Herrarnes badplats.

Där damerna svalka sig i vågen.

Games-r

Gemensamhetsbaden vid Ransvik.

 

 

 

 

9. Vem är han?
10. Vem är hon, den gladaste bland de glada,

den skönaste bland de sköna?

 

 

 

 

8.
Le h man
som modedooka.
Synnerligen dråplig skämtbild.
9. Slutmarsch.

 

 

FÖRESTÄLLNINGÅ

 Barn under 12 år
038.!

OBSJ

PROGRAM 5 ÖRE.

R- Vardagar kl. 6, 7,30 och 9 e. rn., Sön- och helgd. Matiné kl. 2 o. 3,30 e. m.
" till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.
I Läktaren och lzsta plats 50, 2:dra plats 35, 3zdje plats 25 öre.

 

l

 

 

7! I IV 7, i 7, I)  i,

Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.
Alla vardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.
I! DIGI!!HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB!!IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIII

 

Linköping 1911.

Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain