#6351: Elektro

Linhöeings 

åhlens-:biograf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 REPSLAGAREGATAN 26 . I
...I-vv NYTT PROGRAM
MÅNDAGEN DEN io oKToBER -
:v v

 

 

PROGRAM

v Fr. o. m. Måndagen den 9 Okt. t. o. m. Söndagen den 15 Okt. 1911.

1- MUSIK.
l HVDELNINGEN.

En briljant bildserie av

Veckans nyheter.

(Palhé Journalen.)

(åliàrdnnrne ooh inhrottstjuvenl

Ett både spännande och storkomiskt nummer, vari huvudrollen spelas av ett par mästerligt dresse-
rade gårdvarar.

 

2.

 

 

En oförarglig skrattretande bildserie.

 

 

I
e
u AVDELNINGEN.

g KIHENÅCOLOR. :te-at:

URBAN-SMITHS PATENT.
(Kinematografi i naturens färger) är en av vår tids märkligaste uppfinningar. I
I i

---- -----
I .

från kriinin shiiuli Iljhelernalliiulan .

-=.--- Den stora flotlrevyzn

i samband med konungaparets kröning Visas här i enastående lyckade bilder.

 

é-

lll, lV och V HVDELNINGHRNE.
, F H: 1 == i g; i
i :: :F=l .: 1.: :

fly konstlllm! Helföreställningslailclll

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

:få

äI
Q

 

:E
:I
r
f

llliioller lör 

r

 sin lidelse.

eller

Ödets underliga vägar.

Köpenhamnsclrama i 5 avdelningar och

29 tablåer.
UPPTRÄDANDE:

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebba Lund ..................................... ., Fru Clara Wietlz
vid Kungl. Teatern.
Geheimerådet v. Stralitz ................. ., le. Rose
vid Kungl. Teatern.
Geheimerådinnan v. Stralitz ........... .. Fru La Cour
vid Folkteatret.
Edgard, deras son .......................... .. Carlo Wietlz

vid Folkteatret.

:häåeåcEEäa-m
meäak gif
eääwaEäH-L
=Qem=äa

De bilder ur storstadslivet i våra dagar, som l älskandes fruktlösa kamp för Sin lycka mot för-
återgivas i detta sällsynt gripande drama, äro teck- domar och hat, världens dom över den stackars
=- -: nade med mästarhand, och överraska genom sin vilseförda, som stötes bort av alla, och slutligen
l l Skarpa laktiagelseförmåga OCh Sill Säkra Llppfail-1 ensam Och Övergiven hamnar på Sjukhuset, där
ningl av verkligheten. Av den i Själva Verket i hennes liv och korta kärlekslycka slutar. l san-
L- våra dagar så vanliga händelsen, har författaren ning, en dyrköpt lycka.

lyckats att med psykologisk skärpa göra ett drama  

medlscener, som än tjusa och betaga, än skaka En vardagshistoria visserligen, men framställd
L och uppröra, och som aldrig" lämna åskådaren i i så levande färger, så troget i verklighetens ljus
== likgiltighet. och med så fin förståelse och sympati för ung- :i :-

Fint och älskligt tecknas de båda ungas för- domen och olyckan, att den ovillkorligen måste
sta sammanträffande, den första kärlekens vår-dagar, gripa varje känsligt sinne. Sällan om ens någon-
 :: det sjudande blodet vid tjugu är, hjärtats och pas- sin torde en så mästerlig framställning ur livet, 

l sionens stormar, som komma de unga på fall. en bild av denna rang, gått över någon biograf-
Så skildras fallets följder skammen, de båda l scen.

 

 

L
lr
n

Detta storslagna skådespel bör ses av alla. i-

För den spännande handlingen redogöres i bifogad,
elegant illustrerad bilaga

H: i? E r :i i
:: 22-955: .F är

ÖI Slutmarsch.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:unnnnnnnnnnnnnnnun PROGRAM 5 ÖRE. nnuunnnnnnunnnunnn

I
g -- -- . vardagar in. 6, 1,30 och 9 e. m., sön- och helga. Manne kr. 2 0. 330 e. m. Il
å  till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser. =

- - - , Läktaren och lzsta plats 50 2:dra lats 35 3zd" l t 25 " .

g  Barn Under [2 år n n u 35,, n pn 5: "Je p S s 15 0:e g
I 0138.! Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre. I
g OBSJ Alla vardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast l0 öre. g
III III!!!III!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

Linköning 1911. Östgörens Bokiryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain