#6339: Röda Kvarn

Innan; IsIDoR söDERBLoM.

f I lllmlurnnsle hlnurnll == == == llllll marknadens hlsla nulmlarl i
V Musik av Röda llvarns kapell.

  
 
 
   
 
   
  

 

 

------- ------f à--f

Veckans krigs änd

Bilder från alla fronter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. k .Jm x] x;

 

 

lIfwaI-fwäfwllrwfwll å
g! FH mg! 51! .I mår-"1 mål! O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varieté-
dansosen

Franskt sededrama i 3 akter med prolog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIKN OKNI.l kfwfwllfwfwllfwfw
.lm 51! .lngkjkj I. QIQIGISI! .I ggr-1,1!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KN
ej

I
I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entré: 50 öre, Läktaren 75 öre, Barn 25 öre.

lllIISIIlllllBl ä lll [lll llll "llilllllllllllllällällll" Illllil illlil llilllll i Illllllllllllllllll.

OBSJ Biografen återkommer varje vecka med ,
uteslutande storslagna nyheter.

   
 

Eric Sandbu-gs tr., Sandviken

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1915
Place:
Sandviken
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain