#6302: Folkets hus

à

z

:zgg
-I
O

n u

 

mmmmumnuar

Å givasli I
.   Spånga Folkets Hus  , i
, Söndagevny19 dec. 1915V .I
.w  kl.4och6el.m. .
:EzååpaoGRAmååàåg

ä q Tysk -k krigsjournal.

Wendelsteinbanank

Wendelstein-toppen ivBaryern, I,800 meter1 överwhavet, mellan Inn (ich
-Schlersjöm Idet mest intrgssanta med härliga alpmotiv av Nordisk Film.

I  Tjuvens barn",  .

En ovanligt hänförande bild ur-livet.

f ToFFELHJÄ-L TEN.

I LUSTSPEL I 3 AKTER ÄV NORDISK FILMS COMP. i

 

 

 

 

" Piff som Cykellärare.

I Humor. - , I
w (Entré: Äldre 35 ö,re,wb.am 15 öre.
I Musik av kapéllet I"Motbro"ken";y 
Iaf-cm- mgxgbm .
KL. 8,30-11 E. M. DANS.- ,

Entré till dansen 501"öre.- I Å

Information

Title:
Folkets hus
Printed year:
1915
Place:
Spånga
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain