#6268_1: London

Kärleksmötet

Emellertid har Fritz följt grevinnan in i palat-
set. Hon för honom till sin salong, över vars ele-
ans han studsar. Han förvånas över att hon, som
ör till en av landets rikaste och förnämaste famil-
jer, kan älska honom, cirkusartisten. Som ett barn
mottager han hennes smekningar. men slutligen
gripes även han av passion och trycker henne till
sitt bröst. Då dagen gryr. ser Aimee grevinnan
och Fritz komma ut ur palatset. De omfamna var-
andra till avsked. Han vinkar ett farväl, hon kys-
ser på fingret åt honom och därpå skyndar han ut
ur trädgården. Trött och förtvivlad följer Aimee
efter honom. -

 

HNDRH HVBELNINGEN

l kärleksrus

Några månader ha gått. Fritz för nu ett vilt
och. stormande liv. Hans hjärta säger honom, att
han älskar Aimee, men han kan det oaktat icke
avstä från kärleksmötena med grevinnan. Han
plågas av dessa dubbla känslor, och i muntra lag
med andra artister söker han-glömska.

De två barndomsvännernas möte

En afton efter föreställningens slut kommer
det till en uppgörelse mellan Fritz och Aimee. I
cirkusrestauranten har hon funnit ett bref till Fritz.
Kuvertet är märkt med en grevli krona, och hon
anar genast brevets innehåll. " on bönfaller, att
han icke skall gå tili mötet, men Fritz vägrar. stö-
ter henne till sist brutalt ät sidan och går.

Hat i stället för kärlek

Nu vaknar hatet hos Aimee. Nästa kväll är
recettafton för nDe röda artisternan. Då Aimee gär
ut från Cirkus, läser hon på affischen: Med anled-
ning av dagens betydelse komma hr Fritz och frö-
ken Aimee att utföra dödssprånget utan skyddsnät.
Hon gripes nu av hemsk tanke...

 

Resettaftonen

är inne. Publiken är i spänd väntan. vDe röda
artisternas nummerr börjar. De träda in i mane-
gen, kasta sina kappor till betjäningen och äro snart
uppe under cirkuskupolen.

vDe röda artisternas nummera.

l flammande röd belysning arbeta de fyra ar-
tisterna. Meden otrolig djärvhet och smidighet
snurra de runt i trapezerna, hoppa från trapez till
trapez, gripa varandra i händerna i luften och, stå-
ende pä plattformen. hälsa de småleende den jub-
lande publiken.

Dödssprånget under cirkuskupolen

Adolphe och Louise hoppa. ned i nätet, deras
medvärkan är slut, och nu kommer aftonens clou
vDödsspränget från cirkuskupolen utan skyddsnätr.

Betjäningen skjuter skyddsnätet åt sidan, belys-
ningen släckes i cirkus. Det röda skenet flammar
äter i cirkuskupolen. Fritz står färdig med sin tra-
Ipez i handen. Aimee skall just ställa sig i positur.

då hon ser grevinnans ansikte i spänd förväntan
stirra upp mot dem.A Den hemska tanken från fö-
regåenge dag griper henne åter. hon har nu -fattat
sitt beslut. Aimee ger signal. Fritz tar sats och

 

flyger ut i luften, men Aimee, som skall taga emot
honom - sträcker icke ut sina händer.CEtt skrik,
ett brak f och Fritz ligger död på. cirkusarenans
golv. En sekund och Aimee låter sigifalla- ned.

Cirkus är i vildaste förvirring

Fasa stär att läsa i varje människas ögon över
det uppskakande dramat, grevinnan har svimmat,
de två artisterna bäras ut i ryttargången. En läkare
tränger sig fram och undersöker Fritz och Aimee,
men han förklarar, att intet är att göra. Utom sig
av förtvivlan kasta sig Adolphe och Louise över
sina kamraters lik. Aimee och Fritz äro förenade
i döden.

 

 

Luleå. Tryckeri LAB Hemmet. 1019

.pl-...IIIIII-III...-III-III...-III-IIIIIIII-IIII-II.III-II

O

  
   

.,, IIIII.IIIII-II...IIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIII-..
O

.i Monopolbild för1 EmTE-TEnTERN

ivnqulfi samt

LONDON-BIOGRÅFEN

Norrbotten .0
O
ill-lllllllllllIll-linni-O.

.O

.O
III-IIIIIII)

 

(Ill-llulllllp

(I

 

o. för övriga
. I

0. -
.II-III......nanci-III...-
l
I

.QQI I I...
III-III..III-IIIIIIIIIIIIi: :bIII-IIIIII-IIIIIIIIIIIIII
Q. Q.

III-9

De röda artisterna

Cirkusdrama av Herman Bang

 

 

 

 

o
:O o. .o o.
e I e
I n I l
I I I I
I. : -. ..-
o
0.: :le xD: :4.
å
i
.u i
:::l:::::::l  - :maa-.all

Program I 5 öre

Konstfilm! l-leltitnmesbild!

...III-III.-lll-IlIll-llIII-IInu".lll-IIIIIIIIIIIIIIIOIV

.o

.bh-.III.III-IIII.III-IIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-II

Information

Title:
London
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages