#6223: Elite

Elite-Teatern

(Innehavare: C. W. Andersson).

  
   
     
    
   
  
  
   
    
    
    
      
      
   
  
  
     
 
   
  
   
  
  
  
    
  
   
    
 
   
  
  
  
    
 
  
   
   
   
    
 
  
  
  
   
  

  

Riket. 193. Rikst. 193.

 

fr.. o. m. Torsdag den 29 Febr. t o. m. Fredag den l Mars.
I OBSJ Endast två dagar. Lördag nytt program. 088.!

OQO
O..

lllnli mel umuiuninuir

FILM DiART I l
Drottning Kristina av
Svergiz och markis
Monaldizschi

Historiskt drama från Sverges storhetstid.

Spelat på fransk mark.

Drottning Kristina ..... .. Fru Demidoff.

M:lle Beaulien . . . . . . . .. Frkn Greuze.

Monaldeschi ............. .. Hr Laurent.

Mazarin ................ .. Hr Violny.
I Nar exclrottning Kristina, Gustav Adolfs dotter, 1656 slöt sig till
Frankrike, inträdde den italienske markisen i hennes tjänst och blev hen-
nes överstallmästare. Drottningen4 synes ha fattat en djup böjelse för
den chevaleriske markisen, och denne var ej häller likgiltig gentemot den
annu ungdomliga furstinnan, men så fattade han kärlek till den älskliga,
skona mzlle de Beaulien, och ehuru han lovat drottningen att avstå från
denna förbindelse och ägna sig helt dt henne. fortfor han att intimt umw
gås med sin älskade. "

När så, Kristina en dag fann sin gunstling och Beaulien ivarandras
armar den sistnämnda hade under en ritt i sällskap med markisen
fallit av hästen -s svor hon att hämnas den trolöse. Hon kallade ho-
nom till sig med ett brev, och när han kom ÅÅÅÅ -- trots m:lle Beauliens var-
ningar obeväpnad M lät hon efter en upprörd scen livvaktens befälha-
vare Ludovico Santinello och två väpnade man från Pesaro sticka ned
honom 1 det s. k. hjortgalleriet i. k. palatset. i Fontainebleau.

I, .Filmen framställer på ett briljant sätt denna handling, som på4 sin
tid vackte uppseende över hela världen.

 

 

från Paris, förnämsta scener.y

 

lKeniuckys berg

Barnets makt.
Amerikanskt drama.

Wille och Sally Bent bodde il en torftig koja ute ivildmarken. Det
un a paret levde lyckligt, men utkomsten var knapp, ehuru Wille sökte
för ättra tillgångarna genom att smuggla in Whisky, som han gömde
ute i skogen och sedermera avyttradeitill dem som ville köpa. I

En dag anländer brev från Sallys kusin Pauline, att hon ämnade
komma på besök.Y Pauline är ung och vacker, och Sally känner sig där-
för orolig, men hon har ju intet annat att göra än att mottaga kusinen.
Det går emellertid som hon fruktade. Wille blir kär i Pauline, som ko-
kett och tanklös för sitt nöjes skull uppmuntrar honom på. bästa sätt.
När Sally förebrår mannen. hans1 kär-vänlighet mot kusinen, blir han hård
och brutal mot hustrun, som nu städse får stå. tillbaka för rivalen.

I sin förtvivlan går nu Sally till tullmyndigheterna och anmäler
Wille för smuggleri. Hon ledsagar tullmännen till gömstället i sko en,
så att de själva få övertyga sig om att hon talar sant--H och följden lir
att Wille häktas och dömes till ett lars tukthus.

Pauline, som med ett hanskratt besvarat Willes avskedshälsning,
jagas ur huset.

Ett år senare öppnas åter fängelsets portar för Wille. Han är fri.
Hans första tanke är hämnd på. hustrun för angivelsen. Han skyndar-
hem, träder in i huset och står just i begrepp att utföra sitt uppsåt, då
hans hand sjunker... Det är blicken ur ett par oskyldiga barnaögon
som avväpnat honom. Sally har blivit moder, och det är hans eget barn
som blickar upp på. den främmande mannen. Å

Nu blir det försoning, och lyckan blir bofast i den torvtiga hyddan
tack vare barnets makt. ,

ÄNNU EN LEHMANSFILM.

kehmans namnsdag

LEHMAN SOM lNDlAN.
En av de roligaste Lehmansbilder som utkommit.

-0-

Forbjudet för barnunder 15 år. i
I

Biliettpris 55 öre
Ett fåtal reserverade platser 50 öre
Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 2516re
Köp [lita-Teaterns kupongböcker om 25 biljetter! 25 a, rabatt
Program gratis
Föreställningar fortgå i oavbruten följd,

Vardagar Irl-I 6m10 e. m. Sön- och helgdagar kl. .ar-mä, omm-:0 e. m-
Mln gör entré nä:- som hälsl samt kvar-sitter tills man :ett ha!! Drog-"mm"

 

 

 

 

 

 

 

Luleå 1912 Tr. A.-B. Norr-skenet.

Överlägsen, .tid-strogen wise-en-säil-.tningar-saJ Eörstlelasstgwammrren? U

 

mmm-u - i i
.gill-llllllllllnlnTil

Information

Title:
Elite
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain