#6221: Elite

I! nlllellllolnlolll

 

 

Kom när Ni vill, ni får ändå se hela programmet

 

 

 

 
  

Sit Elite-Teatern

i vid kyrkan

Ruwtelefon IQ; Rikstelefon 195

(Innehavare: C.. w. Jndcrsson)

 

b

6 ur

P RO G RAM

fr. o. m. Lördagen den 2 t. o. Jm. Söndagen den 3 Mars

Kappsegling
Nilen

Egyptiskt vattensportsliv.

lullnrurinsussim och uran

En munter fars. -

På

Att de amerikanska dollarprinsessorna gärna vilja ha en högadlig
krona att prideW sitt namn med är bekant, och Clara X. utgör intet un-
dantag. På ennes uppdrag, fast hon redan kommit överens med en
ung amerikanare Ralph M. om trolovning, skaffar henne väninnan Margit
Y.. som farit till Paris, en grevlig äktenskapskandidat och sänder henne
ett brev med hans porträtt. Miss Claras kära pappa vill emellertid icke
veta av dessa griller, och han och Ralph uttiinka ett listigt sätt att gäcka
dem. I själva verket har miss Clara icke allt för svårt att svälja sin för-h
trytelse, när hon äntligen -V-M efter den brådstörtat arrangerade vigseln
-å får göra den verkliga greve de Bar-es9 bekantskap.

Färöarna

En av. världens lnträssantaste ögrupper.

Utkastade i Atlantiska Oceanen norr om Skottland ligga Färöarna, I
som i alla tider tilldragit sig den resande allmänhetens inträsse på grund
av sina vackra naturscenerienoch urgamla kultur. För oss nordbor ha
de ett särskilt inträsse på. grund av att folket är nära besläktat med vårt,
och det språk de tala. är till stor del gammalnordiskt.

Vi föras över öarna, in i.I day-otaliga fjordarnahu förstå-ära få e 1
och njuta av det upprörda havet, Isom sjuder och1 v Wersig"171 y i
rande inför oss att vi tycker oss kanna dess sälta och vindar.

  

w

Bröderna

Förvillelse och upprättelse.
 en lärorikt nvsdrama.

Pete och Joe arbeta på samma affarskontor i U. S. A. Pete är en
arbetsam och ordentlig ung man, Joe däremot allt för hängiven åt ung-
-domligt lättsinne, vilket slutligen leder honom till att olovligen lyfta på
sin principals bankkonto. Principalen upptäcker snart bristen i kontot
och tager Joe i förhör. Denne nekar och lyckas undgå1 vidare efterräk-
going, då Pete ädelmodigt tager skulden på sig och blir körd. på porten.
- Pete beger sig nu till "Vilda västern" och för här en guldvaskares mödo-
samma liv. Hans dagar förljuvas dock genom den kärlek han vunnit av
en ung lärarinnaMarian Boyd vid ortens skola; de lova varandra sin tro
och se framtiden emot med hopp.

Den läxa Joe fått, har emellertid ej varit tillräcklig för att hejda
honom i ntförsbacken. En dag emottager Pete ett brev, vari Joe under-
rättar, att det fortfarande gått illa för honom, och han har därför beslum
tit sig att pröva samma liv som den äldre brodern. "Han anländer till i
platsen, där han, lockad av Marians behag, genast söker vinna henne för
sig. Marian. nekar dock vid ett avgörande ögonblick att bliva hans.
Utan :att tänka på vad han är Pete skyldig, beslutar han nu rödja denna
ur vägen. ln av Marians :forna små elever har emellertid iakttagit Joes
förehavande och underrättar Marian. som beslutsamt ger sig av efter
1 honom för att hindra honom att utföra sin hemska föresats och kommer
just lagom härför, Nu äntligen finner Joe, på vilken fördärvets- väg han
varit och begiver sig till Mexikos guldfält, varifrån han efter ett par år
kan sända Pete och Marian ett brev med uttalande av hoppet om att nu
värkligen bliva en bättre människa. samtidigt som han innesluter en dyr-
bar gåva till deras lilla ättling.

 

aha-...9. N. Arm-www." .W

anhman som mode-
docka

Kemiskt.

.i (20070

.Barn Aäger tillträde.

 

 

ilwnlnwuwownwowlw

manualsmania-w .Liv-lol M2

 

 

 

medon Mu iienwrilfänporg qoo Jxeäepugw

Information

Title:
Elite
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain