#6219: Elite

Kdm när Ni vill, ni får ändå se hela progrmamet

 

 

 

 

vid kyrkan

Rikstelefon 195

Rikstelefon 195

(Innehavare: C. w. Iandersson)

 

är MJ: Ni-

PROGRAM

fr. o. m. Fredagen den 9 t. o. m. Söndagen den .ll Febr.

feels-af -

Från det agra Västindien.

Förtiusande vyer från Havanna med omgivningar samt
västindiskt folkliv.

Denna bildserie ar av alldeles speciellt,- intrasse i dessa turistlandets
dagar. Man tar först sin bekantskap med den märkliga Kubahuvudstadens
omgivningar. Vidare ser man den historiskt viktiga plats. där Förenta
staternas kryssare "Maine" på sin tid gick under.

I fortsättningen tar man bl. a. del av de, erinringar fran stadens
stormiga och blodiga förflutna, som vi :i bilderna möta. Slutligen är att
nämna scenerierna ur folklivet, som har under tropikernas sol utvecklar
sig i. den mast sorglösa prakt.

Systrarna Amalia och
Leonora. g

l deras fenomenala kraftproduktioner.
Ett värkligt förstklassigt akrobat- och atletnummerr.

Post från mörkaste
Hfrika

 eller

Ettwbrevs öden och äventyr.

Bländande färgprakt. Vackra nalurscenerier. lnlrässanta situationer.-

nolololol

Två gossar blå.

En berättelse ur levande bilder av Selig, Chicago.

Första serien. Saws Wild West Shaw.

Det är en stor galaföreställning i uSavvs Wild West Shavvtb med
oförvägna ryttarbragder, lassokastning, tämjning av .vilda hästar, indian-
danser och uppträdande av varjehanda slag. skådarna giva med frene-
tiska applåder sitt bifall till. känna. Då anländer nyheten om krigets
utbrott mellan Nord- och Sydstaterna, och medlemmarna i Saws Wild West
Shaw skingras som agnar för vinden.

Andra serien. Då man går och slår dank.

Två. av "Saws Wild West Shaw" hava efter shawets upplösning
stannat kvar i "Frisco" (San Fransisco). En dag då. de varit på. en
restaurant uppdaga de plötsligt att de äro pank. Nu börjar en svår tid
för vara vänner. Icke ett öre på. fickan och intet att göra. Att vara
pank och slå7 dank är intet roligt schå. När de därför se att unga man
kan få. anställning vid armén, gå. de genast in och taga värvning. Vi

Tredje- serien.

Två gossar blå.

Det är en fröjd och gamman att se vara cowboys lära exercera.
IMen då. de skola lära att rida, hålla de på att kikna av skratt. De som
äro så gott som uppfödda på hästryggen vill man lära att sitta till häst.
Generalen uppdagar snart vad gossarna duga till och deras jobb blir nu
att göra 4vakttjänst mot indianhorderna. De utkämpa också mången dust
med rödskinnen och da hela armén är nära att duka under för dessa, då
är det våra två som mera döda än levande genombryta slaglinjen och
skaffa hjälp. Deras hjältedater bliva också. belönade och vi lämna våra
ittvå gossar blåtc i ett av deras lyckligaste ögonblick i världen, mysande
avbåielåtenhet och svängande sina hattar av glädje över ett sådant skojigt
Jo .

Iowowowow
Jack Jonssons överman.

:7230743

 

För barn och vuxna.

.Ewa 1,)

Biljettpris 55 äre

Ett fåtal reserverade platser 50 äre

     

Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre
Köp Elite-Teaterns kupongböcker om. 25 biljetter! 25
Program gratis

Föreställningar fortgå i oavbruten fälld,
Vardagar kl. 6"-10 e. m. Sön- och helgdagar kl. sms, 6- 40 e. m.

"fl rabatt

 

Man gör entre när som hälst samt kval-sitter tills man sell hela programme

TRAaoinoaaskausv Luleå neta

 

meiäoad nÅu "en :våepzug geo .ieBepugw

Information

Title:
Elite
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain