#6215: Elite

lite-Teatern

vid kyrkan

 

Rikstelefon 195

(Innehavare: C. w. Andersson) Rikstelefon 195

 

r,- (4 ,)

ÄPROGRAM  "

Lördag den 6 April och Annandag Påsk.

w

0105.! Endast 2 dagar.
Påskdagen hålles biografen stängd.

Italienskt flygande
ertilleri

Pet er som hyresvärd

 

 

 

 

Inline-nell

Den sköna
é Helena

Kom när Ni vill, ni får ändå se hela programmetÅ

och
Trojals fall
KONSTFILM.
1.

J.. Holneros besjunger hjältarne i trojanska kriget.

2. Menelaos, spartanernas konung, tager avsked av sin genial Helena.
3. Paris, Triamos, son, kommer som sändebud .till Menelaos hov.

4. Paris förklarat Helena sin kärlek.

ö. Paris bortför Helena med gudinnan Afrodites hjälp.

ö. Slaveri överbringar till Menealos underrättelse härom.

t. Grekerna besluta ett liåirnadståg mot Troja för att avtvå, skymfen.

8. Trojanerna tillbakaslå, grekernas sista anfall.
Il.
9. Grekerna rusta sig till upphrott och lämna kvar utanför Troja en
jättehast, som skall skydda deras hemfard.
10. Trojanerna glädja sig över grekernas avfärd, och
11. för att tacka gudarne släpa de hästen in i staden.
1.2. Hästens storlek tvinga trojaner-na att nedriva stadsporten.
13. Greken Siohaeus ser detta och skyndar tillbaka till. grekiska flottan.
14. Staden stickes l brand.
.15. -Grekerna erövra Troja.
16. Paris död.

 

 

Detta storslagna skådespel bör ses av alla.

wwwtwlwtww

Barn äga tillträde.

 

 

Biliettpris 55 öre
Ett fåtal reserverade platser 50 öre
Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 åre

Köp Elite-Teaterns kupongböcker om 25 biljetter! 25 z rabatt

 

Program gratis

 

Föreställningar fortgå i oavbruten följd,
Vardagar kl. 6-10 e. m. Sön- och helgdagar kl. 5-5, 6elo e. m.

Man gör entré när som hälst samt kvarsithzr tills man sztt hela programmet

IIlIOIlIOIlIIOIIII

TR.A.aoL.NnRRsKEN-=.T Luleå 1912

 

 

 

 

 

 

huieliäoid uKu Han åeäepan qao JeBepuew

Information

Title:
Elite
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain