#6214: Elite

Kom när Ni vill, ni får ändå se hela programmet

 

Ionn-olnlollln

FXX Vi] i

Elite-Teatern

vid kyrkar.

    

Rikstelefon 195

Rikstelefon 195
NÄ-

(Innehavare C. LU. Andersson)
w

PROGRAM

fr. o. m. Tisdag den 9  o. m. Onsdag den 10 April.
0105.!
Torsdag nytt program.

 

r,-

Endast 2 dagar

låé . A

nghv I

Ilriminushiiulillliuhulemn i llellli

Kung Georg V av England krönes till kejsare av-lndien.

Imponerande, storslagna och Vällyckade bilder.

Monokelnl

Komedi med en mängd roligneter.

Tännforsenisommarskrud
lololOlol

Stiärnbanéret

Amerikanska frihetssången.

En utomordentligt väl inspelad, dramatisk skildring, om den
amerikanska frihetshymnens tillkomst.

 

 

lueJBon nÄu lloq .månpaq qoo JeBepuew

i. l doktor Beanos hem, en för dem alla kar gast har .kommit på besök.
2. Adjö, välkommen åter!

Så. Den särade soldaten.

4. l krig ingen skonsamhet, ing-en barmhärtighet. Kamrater. upp till

plundring. i

5. Doktor Beanos mod.

ti. Doktorn tages till fånga.

T. Den modiga flickan.

8. Genom. en väns förmedling blir doktorn fri.

i). Ombord å. de förenade staternas krigsskepp.
10. Port Henrys fall.
11.. Solen uppgår till ljus och frihet.

12. Frihetens sång. .

12)). Stjärnbanéret sjunges för första gången ien ölstnga i Baltemore

år 1814.

Iowowowow

 

Bestignjmg
" av Are-skutan s

En fatal likhet

Nar den hederlige borgaren Agapetus Pettersson fått högtidsstassen
på. sig, ar han icke olik Frankrikes populäre president Fallieres. Det
kan ha sina behag, såsom hr Pettersson fick erfara under en liten lust-
resa till en grannstad, men ar icke heller utan sina väder. då4 maneten
icke fullt svara mot en presidents och icke underkläderna heller.

Mycket roande skämtbild!

 

 

GQQVA

Barn äga tillträde

---
Biliettpris 55 öre
Ett fåtal reserverade platser 50 öre

Barn under 12 år I5 öre, under 15 år 25 öre

Köp EliteITeaterns kupongböcker om 25 biljetter. 25 z rabatt.

Program gratis

 

Föreställningar fortgå i oavbruten följd,
vardagar kl. 6-10 e. m. Jön- och hälgdagar kl. 5-5, 6-10 e. m.

Man gör entré när som hälet samt kval-sitter tills man sett hela programmet.

 

 

IIOIHIOIII I

TRABOL. NonRsKi-"NBT Luleå 1912

Information

Title:
Elite
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain