#6213: Elite

Kom när Ni vill, nl får ändå se hela programmet

 

 

QI-.llll--ll lOlI-l-

 

QXM

lElite-Teatern

vid kyrkar.

   

 

Rikstelefon 195

så

(Innehavare C. w. Andersson)
w

JPROGRAM

fr. 0. m. Måndag den 1 t. ojm. Tisdag den 2 April.
i 0105.! Endast 2 dagar

 

Onsdag nytt program.

De Österrikiska
alperna -,

Förtjusande naturbilder från vattenfallens och bärgens värld.

guslaf was

Historiskt skådespel.

Bosooo gonorolon Boden-
Powoll bosok i Stockholm

E j.. v..g i.. d   l
Maggy Davis7 en lika fager som intelligent och handlingskraftig iiicka,

Amerikanskt drama.

har skänkt hjärta och hand åt den duktige djarve lokomotivföraren l)in Collin,
som med sitt tåg ofta passerar förbi hennes hem. En dag blir gamle Davis,
som förestår Londale station, sjuk, och Maggy måste intaga hans plats. Så
anländer en dag till stationen en större pänningsandning, som .Maggy har att,
mottaga och vidare befordra. Men med samma tåg följa två bovar, som fått
nys om panningremissan och stanna å stationen för att sätta sig i besittning
av guldet

Den ensamma unga Hickan marker faran och låser igen alla utgångar,
men då honl inser att skurkarna snart komma att spränga dörren, telegraferar
hon till nästa station efter hjälp. Lyckligtvis befinner sig (lollin med sitt tåg
på denna station. Han kastar sig Omedelbart  loket och kör för brinnande
livet mot Londale.

-Här har emellertid de båda bovarne sprängt dörrarna och inträngt pa
kontoret, men hållas tillbaka av Maggy med tillhjalp av ett vapen som de i
den svaga dagern taga för en revolver, men som isjåtlva verket är W en skruv-
nyckel! Nu har taget hunnit fram: Dick och hans eldare skynda omedelbart
in på kontoret, där de hastigt göra upp räkningen med de båda bovarna.

 

 

Spännande, äventyrsrlkt.

IIoIIcIIoIIoII
Tontolino i automobil

 

En rasande färd

Tontoline hittar en stor sedel, som han beslutar att åka upp på automobil.
Hch det gör han så att till slut allting går runt..

(70970

Barn äga tillträde
m
Biliettpris 55 öre

Ett fåtal reserverade platser 50 öre

Barn under 12 år 15 öre, under 15 år 25 öre

Köp ElitefTeaterns kupongböcker om 25 biljetter. 25 Z rabatt.

 

Program gratis

 

 

Föreställningar fortgå i aaubruten följd,
vardagar kl. 6-10 e. m. Jön- och hälgdagar kl. 5-5, 6-10 e. m.

 

Man gör entré när som hälst samt kvarsltter tills man sett hela programmet.

i!! wowowowowoww

TR.A.BoLNoRRsKsN-z"r Luleå 1912

 

 

 

 

1213on :Mu llaqéieäepoq qao mänpuew

I
l

lll

Information

Title:
Elite
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain