#6210: Elite

.av

Kom når Ni vill, ni får ändå se hela programmet

Elite-Teatern

vid kerar,

Rikstelefon 195

r, KH

Rikstelefon 195
v:

(Innehavare C. LU. .Enderssonj

 

 

PROGRAM

fr. o. m. Fredag den 24 t. o. m. Måndag den 27 Maj.

088.! Pingstdag är biografen stängd.
Öppnas lfl.Å 3 e. m. Annandag Pingst.
OBS! Nästa program Fredag den 30 Maj.

Biografen hålles stängd 28, 29, 80.

f -4--97s-vs 10-- 4

Revy över véckansnyhete

Senaste vecko-journalen med vårklighets- I
kinematografier från olika delar av världen.

Halvtimmeslustspelet

    

eller inbrottstjuvarnlzs betvingare.

Bobby är en ung man, som växer upp i ett fattigt hem. Den åldrige
fadern och den lilla systern äro oförmögna att förtjäna något, och den
unge. mannen hör sig förgäves om efter arbete. Det mörknar alltmer,
alla behandla honom föraktth och han misshandlas t. o. m. handgripligen
utan att komma sig för att försvara sig. Detta senare renderar honom
förebräelsen att vara feg av fästmön, som ej längre vill se honom.

En dag i folkvimlet ser han en dam tappa en börs, och Bobby skyn-
dar sig utan att tänka på följderna hem med sitt byte. Men samvetet
slår honom vid närmare eftertanke och skyndar till börsens ägarinna och
återlämnar den, vilket belönas med en större sedel.

Några misstänkta individer inge emellertid Bobby onda aningar att
man vill komma ät hans-pängar, och detta visar sig vara sant. Medan
Bobby med de sina njuta av en god middag, den första på länge, ha
skurkarne tagit reda på hans bostad och arbeta ivrigt på att bryta sig in
i hans rum. Hans lilla syster anar gäng på. gäng oräd, och tycker sig höra
inbrottstjuvarne i arbete, men Bobby är glad och tror alla om gott.

Så. kommer överfallet och den lilla systern skyndar nu efter hjälp.
Men när dennakommer har Bobby redan efter en ordentlig strid lyckats
få bukt med skurkarne, som överlämnas till sitt straff i rättvisans händer.
Och den "fegetC Bobby fär den upprättelse han gjort sig förtjänt av.

Spännande äventyrsdrama.

Värkliga indinbilder. -l-låldsamma batalier.

Halvtimmesdrama..

Fighting ålooél.

Drama från det stora indianupprorets dagar.

Den gamle soldaten känner faran av rödskinnens närhet, och han
inövar därför med klok förtänksamhet sin talrika barnskara, från den störste
till den minste, flickor som pojkar, att handtera ett gevär och försvara sig
mot en fiende. .I En dylik övning är just avslutad, och familjen har samlats
i blockhuset. Aldste sonen, Jim, kommer i dispyt med fadern, denne blir
uppretad och slår till sonen, som i sin tur blir ursinnig och förgär sig mot
fadern. Följden blir att Jim befalles att gå ochfförbjudes att komma igen.
Han stiger till häst och rider till nästa nybyggaregärd, där hans älskade,
vackra Doisy Hall, bor. Inom kort återvänder han till hemmet, men finner
dörren stängd. Modern lyckas dock ge honom ett tecken att hon skall
öppna den senare. m Hemlös och ledsen rider Jim ut i vildmarken. Så
upptäcker han plötsligt ett indianläger, där krigarna just bereda sig till upp-
brott. Inseende den hotande faran ilar han i sporrsträck till sin fästmös
hus, men där är man redan underrättad och han kommer just lagom för
att betäcka ätertäget för de flyende. Snart ha de indianerna över sig o. alla
dödas utom Jim och. Doisy, vilka fly genom skogen till Jims hem. Sedan
Doisy, lämnats här spränger han vidare för att päkalla militär undsättning.

Nu gäller det för den gamle soldaten och hans barn att visa vad de
duga till. Och de bestå provet med heder, ty de hälla stånd mot de tal-
rika vilda indianerna i timmar, medan det brinner i väggarna runt omkring.
Det är ett hemskt skådespel. Antligen kommer undsättningen, och nu
trycker den gamle veteranen sin modige son åter till sitt bröst.

Också en .Rembrant

Kemisk.
022070

Barn under-15 år äga. ej tillträde.
-w-
Biliettpris 55 öre
Ett fåtal reserverade platser 50 öre
Barn under 12 1år 15 öre, under 15 år 25 åre

Köp Elite-Teaterns kupongbäcker om 25 biljetter. 25 z rabatt.

 

 

Program gratis

- Föreställningar fortgå i oavbruten följd,
vardagar kl. 6-10 e. m. Jön- och hälgdagar kl. 5-5, 6-10 e m.

Man gör entré när som hålet samt kval-sitter tills man sett hela programmet.

 

år

 

 

TaAeoLnoRasKsn-sr Luleå 1912

 

 

minäon ulfu ljaq Jenäepaq :po JeBepuew

 

 

din"- nwewnwoww w

Information

Title:
Elite
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain