#6208: Elite

Fr. o. Jm.I Torsdag

Saisonens 01011!

llln mnlslinlm i liimns hislnria.
Iliaramcrail ensamrätt iir llurrhumm.

Saisonens 01011!

ffl-lett Blod" är författad av A. Lind och i huvndrollerna spela hrr Ra
Richard Jensen från Det Kongelige Theater, fröken E. Otterdahl från Det ny Theater och
fru Lili Magnussen från Folketheatret i Köpenhamn. i

Lindansaren o. ormtjuserskan.
Cirkussällskapet ankommer till
staden tidigt pä morgonen.
Förberedelserna.
Cirkusliv.
. Tältet reses.
. Borgmästaren och hans dotter.
Pä borgmästarens kontor.
Dagens samtalsämneji
Det första mötet.
Erna Ström vill övervara för-
sta föreställningen.
. Framför UDen flygande cirkusu.
. I ormtjuserskans vagn.
. En episod i ryttargängen.
. Under föreställningen.
. En kärkommen hyllning.
. Den svartsjuka kvinnan.
. I dåligt lynne.
. En fridstörare.
. Brandalarm.
. Ett hjältemodigt beslut.
. Ett spännande ögonblick.
 Liv eller död.
. Räddad.
. Hjärtats röst.
. Hos rekonvalescenten.
. Ung kärlek.
. Frieriet. I
. Ett avslag.
. Borgmästarens löfte.
r . Kärlek och hat.
. En djärv tanke. 1
. Cirkusdirekt. iniviges i planen.

H
.OPEJONODOTPPQ .NE-f

t-n-s
" NH

of

 

 

den 9 t. o. m. Söndag den. 12 Maj

 

Cirkusdrama

från Den flygande cirkus

av HLFRED LiIND

i 50 tablåer.

 

 

 

 

 

g.
sm us Ottesen och

33. Mötet.
34. Angslan.
35. De onda ögonen.
. De tvä rivalerna.
. En oförlätlig glömska.
. Vid tornets fot.
. Mörka tankar.
. Den stora dagen.
. Den farliga färden börjar.
.I Ormen undkommer.
. Ett fruktansvärt möte.
f . .Ormtjuserskans hämnd.
f . Kärleken giver Erna Ström
oanade krafter.
. l den svindlande höjden.
. I säkerhet.
. Förenade.
. Borgmästaren giver äntligen
sitt samtycke.
. . Det resande folket drager bort
igen.

Bilden har blivit förevisad vid flera
av de europeiska huven, och såväl
aristrokratien som de borgerliga i
familjerna hava följt de spännan-
de scenerna med största inträsse.

Europas största- succés - det larom--
dömet av såiväl publik semJ kritik.

eeoeeeeee

 

Lulea 1912. Tr. .IL-B. Norrskener.

Information

Title:
Elite
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain