#6172: Maxim

MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM

er-

Övre Norrlands elegantaste biografteater

 axim

TELEFONER: Maxim 193. Bostaden 193. llllite-Teatern 100.

?rogram
Torsdag-Söndag 10-13 Oktober

see-ewa

Palhizs Vizckoiournal

Senaste världshändeiser i levande bilder.

I midsommartid pà-
Jersey

Präktiga kolorerade naturbilder.

Kom när Ni vill, Ni får ändå .se hela programmet!

:Jawweaäoad elaq es gpug ag; m fnul-m .lgu wo).

Kärlek pà nålar

H elförestäl ln ingsskådeslpelet

l Paris nöjesvirvlar i

eller

Offer för världsstadens frestelser

Uppseendeväckande nyhet
Modärn sedeskildring i 2 akter och 60 avd.

  

 

INNEHÅLL: S2; tul-lsens dag.

flffl. So -1 ul i fördärvet.

34. Dåir sorgen dragit in.

35. Alla föres-atser till bättring-
glömda..

l I ung-domsllemmet.
2 lll-.ed tir-umtnlsmålet för ögonen.
.l Till, universitetet.
1 4. (lo-ln vänners tröst.
5
(i
T

VFrån allt vad kärt iir. 36- Elit liltllell Uller-
ltltt smärtszunt avsked. 37- llfl Sludenlmötet-
. Vlflnsum i världsstuden. 38- Nilll llllelsenm Svit-Ha-
8. .lfltt döv-ande intryck. 39- Elf UPPTOTiSkt tal-
l). Bland glada londsmåin. 40- Till lmTl-Hmlenletl
lt). Student bland studenter. t]- le I(19111011SUN-"allda- 
11. Där skratt och glädje bor. POll-q-Pffl ling-ägt in-
12I Ah! härliga Paris! lll. I tumultets vlrvel.
,. En villkomstbägfare. 44- Blalnl de arrestlermle- i
E 1.1.I (gror-1:1 föl-emtsef- . lån Jobspost genom :rrdnmgnrne
tå; numratllvets lockelser. En flik-1111521114? hVSl-flga-I q
h 10. Mali-...t i bägaren. ll. llortlrord tran umversltetet4
:- Nytt hemifrån- . låg. Que-ar och nattel: 1 sus oell dns.
g. 18. En nntt i stmlentkvarteret. 41 Mt VTGdelSTUP frn-11 hflllmelå;
5: 19. Tuvi-.mmns glada gäster. till. fDu har dödat dm fastmö.
å; "20. Pnntbéons- ljusskygign värld. 51- fiblllflferns Väg; I
gl 21. V[Ät-ve det gqada hvetl .glans namn 1 det sista.
t: Vin., l -fv r..f--
"å lutt-nppslu-ppet folJe.H u .lillllilfle Samwåtsngiå- l I 4
c då. .NU-lem". img-mel bollen. .14. .l kamp mellan det godo o(ll
l- Z-l. Montmartres oanade fröjder. del Onda-
f., 25. Cane-an på. llloulin Rouge. 55. Uppdvkande minnen.
Q 26. Himmel och Helvete. 65. Världsstaden lockar med för-
cli 27. VidX Bal Tnbnrins beryktade förande makt.
ga yprutar. 57. Ett förtvivlat beslut.
.å fllln len-nevnlsnatt. WS. Flyktingfrån barnnbemmet.
I; 29. Venus liittdoknde följe. 59. En kyss ocll en förbannelse.
30. "Supedngs på. Le. Rat Mort. GO. Vu dig Paris, som stulit vår
31. I svnlens näste. son!
hl
7.0(970

Barn äga. ej tillträde

 

VW WIXVWHIXVWWIXVW WIXVW WIXVIN INIXVIN WIXVIN WIXVIN WIXVW WIXVW WlXVlN-WIXUVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVWAWIXVIN WIXVIN WIXVIN WIXVWVIIXVW WIXVIN WIXVW WIXVIN WIXVW WIXVIN WIXVW WIXVW WIXVW WIXVIN WIXVW WIXVW HIXVIN IMIXVW

Råilsjettpris:i 50 Öre -tgsta pl., 35 öre 2zdra pl.

KÖP KUPONGBILJETTER l HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60. Första plats kr 3:60. -Bamgkrl 1:10.
Barn mellan 12 o. 15 år kr. ":60. Gäller för båda biograferna.

MAXIM MAXIM MAX-IM MAXIMMAXIMMAXIM MAXIM MAXIM MAXIMMAXIVM MAXIM MAXIM Mil-SXle MAXIM MAXIM MAXEM MAXIM MÅXEM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAX!M MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM-MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM

 

 

WIXVW WIXVIN WllX

 

 

 

AXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM

 

 

 

 

Luleå., Tryckeri" Aff! Norrskenet, 1912 D l i

iwefämd ullu .leäepsml qeoeeäepugw

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain