#6165: Maxim

Wap-WMA- .A

Måndagar ooh Torsdagar nytt progaml

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hole programme"

 

 

 

 

MAXIMMAXIMMAXIM MAXIM MAXIM MAXIMMAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXiM MAXIM MAXIM

 

lMAmeAmeAle

MAXIM MAXIM MAle Maxim MAXIM MAXIM Maitland-kmrnaxtntidtåln

 

Övre Norr-Iands elegantaste biografteater

TELEFONER: Maxim 193.

Bostaden 193. Elite-Teatern 100.

IProfgzjranfi

Mändagq-risaag den Y :30-431 Deo.

9011 Nyårsdagen

ilrcveckan 1912

 Amerikanskt-.m

Synnerligen roande lustspel..
l. Hon är synnerligen frigjord.

2. SportalI mycket,
3. Men  söt ändå.
Jr. Lorden tycker inte om ameri-

k an skorna,

5. Varpå. fientligheterna uppblos-
sa.

6. Hon uppträder i falskroll

7. Och får lorden fast.

8 Och trollsländan själv är bun-

den.

Aktuell sensationsnyhetl

Bil-Apachelma

I Drama från de ohyggliga bil-banditernas skräokvälde l Paris.
l 2 akter ooh 90 scener. .

Det är värkligenl en enastående

i spännande och sensationell. skild-
ring ur förbrytarlivet i Paris, som
här upprnllas för åskådarens ögon.
Det är en raffinerat och utan hän-
syn till människoliv planlagd kupp,
som här utföres av världsstadens

fruktade bil-apaeher, men där en
sl; arpsinnig och oförtröttlig . detek-

1tisY till sist triumferar över detta

samhällets avskum ooh bringar rätt-
visan seger.

Det är ett i våldsam effekt och
handling ouppnätt drama. -

Första avdelningen.

. Ett uppskakande rykte.
. Greven söker hjälp hos detekti-
ven.
. Det gäller Carmeneitas juveler.
. Polisen tror ej pä ryktet..
. Detektiven åtager sig "uppdra-
get.
6. Bakom "Folies Wattuaus" ku-
lisser.
. En första undersökning.
. Ingen. anledning till oro.
. l den vackra Carmenoitas kläd-
loge.
Juveler "För en miljon.
"Mannen med karbinen"
maskör.
Brotten planlägges.
En falsk päkläderska.
Raymondl .beäLuten-.f .SpeletV1 Överst-"3 I
- steprästens roll. 1
15. Bakom den intet anandes rygg.
lö. Överfallet.
. Under falsk mask.
- lö. Ett vägsamt steg.
lll. llrtektiven som maskinist.
20. Beredd att upptaga kampen.
2l. Ridån I  upp.
22. Ännu en av ba nditerna på sce-
nen.

101-

Clause-

:oo-J

10.
ll- som
12.
13.
14.

233. fl komplett med den falske
brandsoldaten.

24.. Danserskornas hymn.

25. Offerdans.

26. (lameneitas entré.

27. Publiken i extas.

28. Klippen nalkas sitt avgörande.

29. Danserskan .offrar sina juveler
till gudens ära.

Stl. l den falske
händer.

3.1.. Brottets fullbordan. I

32.. (larnier antänder kulisserna.

33. Elden är lös!

34. Hemsk panik.

35. Banditerna försvinna med sitt
byte. . A.

226.9 lulpjpwi.,.detta-vàiiritaartlääläflléltl.P v i

3:7;v.-"Apfareherna öka villervallan:

38. Hela scenen i lågor.

översteprästens

i 39. De innestängda räddas.

4.0. Brandkåren i arbete.

41. Bland rykande ruiner.

42. Detektiven söker gatans lös-
ning.

 Ett av elden skonat dokument.

44. Detektiven på spår.

4.5. "Infinn Er i afton å Taverna
Royale." I

Andra avdelningen. -

.46. På. bil-apachernas mötesplats.

47. Detoktiven som kypare.

. litt ogenerat sällskap.

49. De misstänkta anlända.

50. 1Tvä lyssnare.

51. En signal.

52. Gendarmerna störta in.

53. Banditerna skjuta sönder lam-
porna.

Övermannade.

Detektiven avslöjar sig.

I ursinnigt raseri.

Bort mot fängelset.

58. Raymond sliter sig lös.

59. Under Paris gator.

f En vild strid i tunneln. .

61. Banditen i den fallne gender-
mens kläder. I

Detektiven på lur som arbetare.
Undkommen genom sin fräck-
het.

Upp i den väntande automobilen.
Detektiven på jakt.

En spännande förföljelse.

I snsande fart utåt landet.

54..
55.
56.
57.

62.
63.

64.
65.
66.
67.

68. Nära. målet.

Detektivens bil sönderskjuten.

. I fängelset.

. Till målet pä andra vägar.

. Förklädd som apaohekvinna.

. Väninnan går i fällan.

. Gömstället uppenbarat.

. I vanmäktigt ursinne.

. Överlistad.

. Det gäller att infånga den undf
sluppne. "

. Vid statyn.

. "Mannen med karbinen"
i sin falska uniform.

. Där tjuvgodset är gömt.

. Banditehefen.triumferan

. Detektivens mästerkupp.

. Den levande statyn.

. Äntligen fast.

. Till fängelset.

. .luvelerna som bevis.

. Hos den tröstlösa dansösen.

. En återvunnen rikedom.

. Två kyssar och ett tack för li-
vet.

nalkas

nam äga ej tillträde.

H HIXVII IIIXVII Ill-XVI! RIXVH

Vi? IXVH WIXVVI WIXVW WIXVW HIXVW NIXVW WIXVMI INIXVVI WIXVW WIXVII HIXVW WIXVH HIXVII HIXVW WIXVW HIXYI IIXVWVHIXVW Flva

l
xl

 

låiljettpris: 50 öre "(:sta 151., 35 öre 2zdra p1.

KÖP KUPONGBILJETTER I HÄIFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60.

Första plets kr 31:60.
Barn mellan 12 o. 15 är kr. ":60.

Barn kr. 1: 10.
Gäller för båda biograferna.

Förevisningar Måndagen-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lördagar ooh Sön-
 6"-""  en ml

 

Il WIXVINVIIXVHHIXVW NIXVH NIXVVI INIXVW HIXVW WIXVII NIXVH WIXVW WIXV

lXVIl HIXVH HIXV

 

 

...n-4.: mn...

Luleäjäryokcji-:Ä-B, Iitä"mfl-skenet. 1912. -

AXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM I-Å-ÄXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAle

VÄNDI

mwwwåwd well as av!! m Am imm m I!!! men

 

:ll-290m :Mu imo-m1 v00 Ingram

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain