#6164: Elite

F "

vi: ;

Kom när INini"l Nitar ändå se hela programme-ti.. 4 , 

 

 

 

 

är.

MOMO

 

   

Ellie-Teatern

vidljjkyrkan
(Innehavare: 0. W. Andersson.) .
TELEFONER: Elite-Teatern 100. Maxim 193. Bostaden 193.

 

U

PROGRAM

f. o. m. Måndag den 18 t. o. m. Onsdag den 20 Nov.

ANN-IM

De trognas .land I

lnträssant natur-bild.

Arbeterskans dröm "

Lustspel.

 

 

Vä

 

ollon;

 

 

EDISON FILM!
Säsongens största attraktionsnummerl

 i Dubbelgàngaren

Stort amerikanskt detektivdrama.

von Mark, som mot 733000 dollar skulle föra markis Malkovois
Den världsberyktade amerikanske detektiven Hogart avslöjar baron

dotter över

En främling uppsöker detektiven
Hogart, främling-enW kan icke tala
engelska. utan anhåller att fåy fram-
föran sitt ärende skriftligt, Vilket
detektiven beviljar. Främliingren
skriver pä ett papper följande: Jag
heder Er bevisa mig en tjänst, det
handlar om en dam ur sooieteten,
Vars :lira ooh kanske även hennes
liV står på spel. Hon är min dotter;
Ni känner mig icke, radda. henne,
jag har blivit sårad av --- - -.
Främliingen han ej fullborda. me-
ning-en eller tillki-ilnnalgiva sitt namn
utan sjunker till golvet och dör.

Detektiven undersöker den döde
för att finna. näth som kan iden--
tiifiem honom, men finner ej något
annat än skräddarens firmamärke i
ytterroeken .

Hogart uppsöker först sfkraicldw
nen i Vars bes-tällniingsbok han fin-
ner främlingens namn: Markis
Malkovoi. Tidningen kommer och
detektiven får Vid första ögonkastet
sikte på ett porträtt av Markis

gränsen.

Malkovoi jämte notis att markisen.
med sin dotter reser i dag till Euro-
pa. Följande detta spår skyndar Ho-
gart direkt till ånghålten..

PÅ HAVET.

Detektiven Hogart ombord.

Upptäcker dubbelgängaren i säll-
skap med markisens dotter.

Hogiart bevakar alla parets föreha-
Vanden.

Markisens dotter sammanträffar
med sin Vän, som är förklade till
sjöman.

Ein upptäckt korrespondensÅ

Ett nattligt möte på däck.

I dubbelgångarens hytt.

illetektiVen Visiterar och finner Vik-
ti ga handlingar

Ett förfalskat brev av innehåll:1

"Mitt born! i Om du vill rädda
din faders liv, så lyd dennl- mans
befallning. Din far".

Hogart i försåt.

En förtvivlad. brottning.

Boven demaskeras.

EnlsoN FlLMfff

 

 

Måndagar och Torsdagarinytt progamel

"mV-Wei

Petter som iour:b i . 
havande i läkare é

l Barn äga tillträde.

Biljeftprls 50 öre 7.-sta plats, 35 öre 2:alra p

 

Barn under 12 år 15 äre, under 15 år 25 öre- x i .

i

KÖP KUPONGBILJETTER Ir HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60.

Första plats kr. 3: 60. Barn kr. 1:10.

.nu Barn mellan 12 o. 15 år kr. 1 :60. Galler för båda biograferna.

IIIQIHIINI

 

 

 

Luleå. 1912, Tryckeriaktiebolaget Norrskenet

lafs. I.

VÄND!

  
 
   
  

nawweaäoad alaq as gpug rg; m lny: m .iguwox

:umåoad min Jeäepsao 1, qoo .leåepugw

Information

Title:
Elite
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain