#6162: Elite

Kom när Ni vill, Ni får ändå se hela programmeii

 

 

     

V :Mmm

e ww

  
  
 

  

.  eg,-
Xo XiX-W Ti

vid kyrkan

(Innehavare: 0. W. Andersson.)

TELEFONER: Elite-Teatern 100. Maxim 193. Bostaden 193.

 

KP

PROGRAM

f. o. m Måndag den 251. o. m. Onsdag den 27 Nov.

-e-mfe-

Rumänien

xx

En bergstur i w

 

AMERIKANSKTv LUSTSPEL
från världsiirman American Mutoscope & Blograph Go.

Händelsen tilldrager sig i italienska karteret i New-York.

Den unga flickans trolovade har
övergiviit henne Och föredraget en
annan, som år bättre klädd.

Gvàrtnnde går hon gatan fram,
men bliver uppmärksammad aven
fin dam, som fattar medlidande och
lovar hjälpe henne. Hon lånar den
lilla italienska flickan en mycket
fin och Valeker (bakis, och iklädd

Briljant spel.

denna infinner hon sig på Italienar-1
balen. Hon nndantränger sin med-
tälvlerska och alla herrarna. förfölja.
henne, även hennes förre trolovade
är 1nu bland hennes uppvaktare, men
holn halx nn förstått att det endast
ar hennes fina Hadel- han är för-
älskad i och giver honom avskeds-
pase, och tager sig en annan kä-
rnlste.

Roande handling.

lololono-

Klädernas makt

anv, i-.. -

 

 

Envàldshärskaren

Storartad dramatiserad skildring av världsiirman LUBIN i Flladelfia.

allkutta

(indiens huvudstad.)

 

 

En reknationstripp till Europa

En amerikansk professors fataliteter. d

Måndagar och Torsdagar r.th progaml

Stor fängslande bild i 23 avdelningar.

l

0.0

Barn äga tillträde.

Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60. Barn kr. 1:10.
Barn mellan 12 o. .15 år kr. 1 :60. Gäller för båda biograferna.

Förevisiningar alla dagar 6-10 e. m.

--.III-0 I

Luleå. 1912, Tryckeriaktiebolaget Norrskenet

Söndagar matine 3--5 e. m.

 

 

 

 

 

 

Biljettprlls 5 0 öre lasta. plats, 35.611,I 2.-dra plats:

Barn under 12 år 15 ire, under 15 år 25 öre
KÖP KUPONGBILJETTER l HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Iowowowow e

Unkel Jonas äventyr

 

1

VÅND!

:Jawweaäoad alaq as gpug lg; m "mn m .lgu um).

 

:meåmd nliu .Ieåepsaol uoo .Isåepugw

Information

Title:
Elite
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain