#6161: Maxim

K-om när ni vill, ni får ändå se hela programmet:

 

Mfo-IIM MAle MJAxIM MAXIM MAXIM MAle MAXIM MAxm MAle MAle

 

Övre Norrlands elegantaslzey biografteater

TELEFONER: Maxim 193. Bostaden 193. Elite-Teatern 100.

lProgram

Måndag-Onsdag 25-27 Nov.

Wwééié

Bergs-natur ä. Balkan

I-liIdas friare

När man är för het på gröten.q

llllllllllllllll lllllllllllllll

eller

Flickans hemgift

Dramatiskt skådespel av Morlhon.

Konung .lohan som tillfängiata- För att lista sig ifrån sina officerare,

inawweråoad elen as gpug lg; gu min ru .lgu wo).

 

gits av engielsmåinnon vid Poitiers.,
frigavs snart ånyo för att llopsainla.
den dryga lösepinning.v som avfor-
(lirades honom7 dock mäste hm: lämm
na engielsmànnen sin son. son giss-
lan. -

Den vackra.-Jozmnine kan endast
räkna på sin hemgift för att gifta
sig med sin hnsbondes son.

Konung Joh-fin funfflelror på bästa
sättet att få lliop lls-epäiiniligen.

038.!

som vilja hindraV hans avfärd, klär
konung" Johan ut sig fill pilgrim.
Jemmine, som rörts av medlidan-
de över den folkliiire konungens o-
lyckor erbjuder lioi om hela sin
henigift för att bidraga. till hans he-
rilelse. Landsflyktig! Rörd över

Äleannines ädelniodiga gåva, visar

henne lånng Johan. sin laoksnmhet
utan att dock giva sig tillkänna.
Det hela. en Vacker ooh fängslande
liifsbild.

:r

 

 

Detta nummer upptager en
timme.

lill! ni Innlslwulen i lnulnml
lnrmursllumsllrlu ull

Amerikanskt lustspel.

förevisningstid av nära en halv

träffas i huvudet av buketten. I

 

Måndagar och Torsdagar nytt prof; ram.

Peroival har genom ett :försik-
tigt yttrande råkat i onäd hos sin
svärmor. Denim är vid ett miss-lera-
beli humör, som :look något mildmas
av att en pensionerad gammal kap-
ten ägnar henne en i ögonen fallan-
de hyllning, mon ensam mod Perci-
val faller hon åter i stt dåliga hu-
mör. För att mildra hennes vrede,
skickar stackars Porr-ivnl 1ronne en
fin blornstérhnkelitt men svärmo-
dern vill inte -nlls lm de den att
skaffa och kastar den i vredesmod
ut genom fönstret. Dot olyckligt!
ödet IVill just att den gamle ridder-
lige kaptenen passerar på gatan och

vredesmod skyndar han upp i huset
och emottages av Piercival, som blir
helt törskräokt över hans häftiga
yttrande, men villigt går in på hans
begäran att få1 tfrla med husets här--
slutrinna. .Vid åsynvn av svärmor
blir den gamle kaptenen som för-
trollad ooh är mot henne idel sol-
skenK Efter en ei und inkallas de
båda1 ungay ooh få mottaga under-
rättelsen om att ett "giftermål kom-
mit till stånd", till stor glädje1 för
de unga., som nu bliva befriade från
en lummig svärmor.

Till detta program äga barn i föräldrars sällskap tillträde.

Samma.

Ej en-

-umiåoad min .ieåepsao-L qoo reäepugw

XIM MAXIM MAle MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIQM MAXIM MAEXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXI" MAXIM MAXIM MAXIMVMAXIM MÄXIM MAXIM MAXIM MÅXIIÅ MAXIM MAXIM

BIfljetfpl-Ile 50 öre l:sta plats, 35 öre 2.-dra plats.

KÖP KUPONGBILJETTER l HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60. Barn kr. 1:10.
Barn mellan 12 o. 15 är kr. 1:60. Gäller för båda biograferna.

Förevisningar Måndagar-Fredagar kl. 6-10 e. m. Lördagar och Sön-
. dagar 6-11 e. m.

 

 

I"wi HIXVH WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVIN WIXVW WIXVW WIXVW WIXVN WIXVW NIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW WIXVW "liv" WIXVW WIXVW WIXVW WIIXVW WIXVIN WIXVN "IXVW WIXVW WIXVW WIXVW HIXVW HIXVH HIXVW "IXVW WIXVVI NIXVH NIXVVI WIXVW

MAXIM MAXIM MAXIM MA

 

 

 

MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM MAXIM

 

Luleå, Tryckeri-A.-B. Norrskenet,1912 i

VÄND!

Information

Title:
Maxim
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain