#6149: Elite

lll-lIl-.OIHIOIIII

f Elite-Teatern

vid kyrkan . 0

   

 

(In vare: C. wfändersson)
TELEFONER: Elite-Teatern 100. Maxim 193. Bostaden 193.

P R O G RA M
fr. o. m Måndag den 7. t. o. m. Onsdag den 9 Okt.

WWW i 012m
llrlislimn iilrns Iiiliimnnsili.
En mun er murmsiiäi . 7
1Italiana-noll

När hjärtat segrar.

Amerikansk film.

 

 

 

Brottstyuke ur livet. Ett lidelsens drama.

John är sjöman.. Hennna går den
1 unga. hustrun och de små barnen eu-
sannnu. 1Iflusfurun är levnndsglad och

ANär :drf-kuren går till mötet, står
John i beredskap. En strid uppstår.
.Tohn- för älskaren hem "till sin bo-

 

 

! Kom när Ni vill, ni får ändå se hela programrn

 

 

vacker och tjusas av en ung- affärs-

 man. Farfadern får leka. med do
små med-.in hon underhåller sig med

sin älskare... 1 i - v

 John kommér lxmn. mötes
han av .forfudern och barnen. Hun
uiormur jublande. till sitt hem. där
hustrun kyligt hälsar honom.

Älskaron ber hustrun om ett möte .

Hon "beslutar rymn:1a.--1ned honom.

-uen komma in..
I nåd och förliåielse. Rörd av-bnrnenu

sind, visar på- de små.. äoskyldiga
barnen, som han vill göra moder-Å
lösu genom ull. resa med henne. .

V .Hustrun väntan- under Airiden oro-
ligt på ällslcairen. Då denne :ng kom--
mer, går hon till hemmet, där man-
nen lconlfontrerar hennev med älska-
ren. John driver ut skurken. Bur-
Huis-trun her 0111

  

 

 

ömhet och inukans tårar, lyder John

menq tappar brev-ät. John finner
sitt hjärtas röst Och förlåter henne

detta och ser lnöfeistiden. Han iir
nära förtvivlan, men Vi-ll pröva .dn
hustru och låtsas intetrse.

Iowolowbw

 

 

 

 

 

 

Camos lntsdalen.

Odling 0. konservefing

r.

lille-Is kuin inser.

709743

avdfbara Sniglaf-  

Barn äga tillträde.

 

Biljettpflh 50 öre Isla" plats, 35 öre 2.-dra plats.
P Barn under 12 .år 15 ire, under 15r.år 251 öre .

KÖP KUPONGBILJETTER I HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

Andra plàts kr. 2:60. Första plats kr. 3:60. Barn kr. 1:10.
Barn mellan .12 o. 15 år kr. 1 :60. Gäller för båcla biograferna.

LueJBAOJd 1,1Äu uaq månpslolqao .IEEE-ni.)urrwl

 

 

 

-C .I

.FRAEOI rri-JRRSkn-Nw Luleå 1912

 

 

 

Iowiwli
Uänd!

Information

Title:
Elite
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain