#6148: Elite

vid kyrkan
(Innehavare: C. w. Andersson)

UEFONER: Elite-Teatern 100. Maxim 193. IBostaden 193.
U :v

PROGRAM

fr. o. m Måndag den 23 t. o. m. Onsdag den 25 Sept.
fam-M

Från de lagra Väs indian.

Förtiusande vyer från Havana m. omgivningar samt västindiskt folkliv-

 

Denna bildserie är av alldeles speciellt inträsse i dessa turistandets dagar.

Här är ett utmärkt tillfälle att få göra en färd till en av den nya världens

i i natiirhänseende inäst berömda platser. Man får först göra bekantskap med den
märkliga Kubahuvudstadens omgivningar. Vidare ser man den historiskt viktiga
plats, där Förenta staternas kryssare aMaine) på sin tid gick under.

l fortsättningen tar man del av en omväxlande bildserie från själva staden,
från dess av exotisk växtlighet prunkande parker, från dess magnifika palats
och andra byggnadsvärk, för att nu ej tala om de erinringar från stadens-.stor-
miga och blodiga förflutna, som vi å bilderna möta. Slutligen är Iatt namna
scenorierna ur folklivet, det lägre och det högre, som här under tropikernas sol
utvecklar sig i den måst sorglösa prakt.

En både underhållnde och lärorik bildserie.

F Iln nnnnnlnln nnnnlinl.
I En nngdomssynd.

Skådespel av Gaillard.

 

 

Herr Grand, från Miomédie Frang-aise, . . . . . . . .. Doktorn.

Fru Robinne, från onmédie Frani;-aisea.-..... Doktor-ns hustru.
Fru Bérangére  . . . . . . . . . . . . .  ...........  Jeanne.

Den lilla Maria lilromet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Barnet.

l rummet näst intill det, som bebos av den unge studenten llflaxime de
Våran, ligger på sjukbädden en till följd av umbäranden i förtid bruten ung
arbeterska. De täta hostanfallen tyckas riktigt vilja spränga bröstet på henne. . .
Rörd av hennes sorgliga öde, klappar Maxime på hennes dörr och erbjuderl
sina tjänster, Anbudet mottages, och från denna stund ägnas henne den bästa
omvårdnad från den unge studentens sida. Men, från medkänsla till kärlek är
steget ej långt och snart slå sig de båda grannarne ihop i en gemensam
lägenhet.

Månader förflyta, utan att deras lycka på minsta sätt störes. Så en vacker
dag uppenbarar sig den unge Maximes fader i staden och skiljer helt plötsligt
de båda älskande Iåt, i det han kort och gott tager sinÅ son med sig, utan att
dessförinnan hava givit honom tillfälle att återse sin lijärtevän. ..

l nästa tablå förflyttas vi några år framåt i tiden; av den forne studenten
har blivit en välbeställd läkare, som till och med hunnit gifta sig med en för-
tjusande ung kvinna, (ihislaine, på vilken han slösar de ömmaste oinsorger.
Under ett besök i fattig-kvarteret kommer Gshislainc av en händelse just till den
lilla arbeterskan från fordom, som efter den brådstörtade skillsmässan från Maxinie
fött ett barn till Världen. . (Vsihislaiiie finner hos henne sin mans porträtt och får
veta, att han  fader till barnet...

Några dagar därefter erfar hon genom ett brev, att hennes skyddsling,
vars bröst är illa angripet ligger på sitt yttersta och önskar att få återse henne.
Följaktligen begiver hon sig åstad, utan att för sin man yppa anledningen till
att hon går bort. i

Orolig och svartsjuk följer mannen efter henne och kommer sålunda till
det fattiga kyffet, just som den döende utandas sin sista suck.

Smärtsamt berörd av vad som passerat, men godhjärtad och medlidsam,
tagen-MGhislaine det stackars ensamma barnet i sin famn, därmed. visande, att
hon tillgiver sin make för hans ungdomssynd.

Pnlns inlinnnnnl.   i

Nyheter från" alla land.

lKom när Ni vill, ni får ändå se hela programmet

 

 

 lea som millYä .

Barn äga I"l-.ipll-lsrämile.

 

 

-5 BlW-eftprls 50 öre 7.-sfa plats, 35 öre 2.-dra plats.
1. f Barn under 72 är 75 öre, under 75 är 25 öre.

Köp kupongb lietter i häften om 10 stycken:

Flndra plats kr 2: 60. Första plats kr. 3: 60. Barn kr. 1:10.
Barn över 12 till 15 år 1: 60. Gäller för båda biograferna.

Ti iwow

rear-.oi nnssswsnisr Luleå 1912

 

 

l-lO-IIIOIIIIIII!!

. Elite-Teatern

-LueJBon nKu uaq månszel qao sin-Bepqu

 

Iownwowiwn
Uänd!

Information

Title:
Elite
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain