#6142: Elite

WN ggigollllolulollln -

 

 

Kom när Ni vill, ni får ändå se hela programmet

 

 

vid kyrkan

(Innehavare c. w. Andersson) Rikstclefon 100

 U Elite-Teatern

 

 

PROGRAM.

fr. o. m. Måndag den 16 t. o.  Onsdag den 18 Sept.

På Korriu.

Charmanta natur- och folklivsbiider.

1. Den grekiska kungafamiljen på. Korfu.  Påsken firas.

AMERIKANSK KONST.

 

sENsATIoNELL NYHET.

åkeppsbvuélen.

1 Annie Jackson, som bor hos sin onkel, Horace Gregory, blir överkörd
av en automobil och John Kingdom ledsagar henne till ett sjukhus. De
två unga komma att tycka om varandra men onkeln vill icke giva sitt
samtycke till en förbindelse, då han redan utsett en man till Annie,
nämligen Joe Runyon, som hon emellertid nekar att gifta sig med
Kingdom reser till Honolulu och skeppet förliser, men Kingdom hakar sig
fast vid en bjälke för att radda sig, och Annie, som varit "vittne därtill
ror ut och räddar honom. Runyon beslutar röja Kingdom ur vägen, men
det lyckas Kingdom att undgå honom. Då. nu intet hinder finnes för deras
förening, resa de till fastlandet och gifta sig.

1.. John Kingdom förälskar sigi 10.) lgenkämnandet.

AIIIliG- j 11. En förfelad plan för att röja
2. Horace Gregory. Kingdom ur vägen.
V31 (161" Island- 12. Herr Kingdom! Jag har nagot

Eder niecé Annie blev skadad.
under en automobilolycka och
förd till sjukhuset.

3. Annies onkel kommer och ham-

viktigt att tala med Eder om.

Kan Ni komma till min hytt,

för att jag har vrickat min fot.
Joe Runyon.

tar 11611116 118m- 13. Ett lömskt överfall.
4. Hemmet på ön.  14. På fastlandet.
ö. Telegram. John Kingdom 20 Käre Onkel!

Siiperrior S:t Sam Francisko.
Tag med angaren Camono, Lör-
dag. M o v r e.

Skeppsbrottet.

7 . Blott få blevo räddade, de fle-
sta omkommo bland vågorna.

8. Onkelns Val.
9. Kingdom räddad.

John och jag hava gift oss,
jag är ledsen över att vi så
plötsligt avreste. Joh-n sänder
dig en check som hyra för båten,
vilken återsämdes dig samtidigt
med detta brev.

Din hängivna 0

 

Annie Kingdom.

 

 

Bilder från Kaukasien.

lnträssanta bilder från berginnevånarnes liv.

Iniinntuirinllil ut limeslw

eller

Den sönderslagna dockan.

Kemisk cerenad.

:70970

Barn äga tillträde.
m

BIYjeffprlls 50 öre l:sta plats, 35 öre 2:0,ra plats.

Barn under 72 år 75 öre, under 75 år 25 öre.

Köp kupongbiljetter i häften om 10 stycken:

Andra plats kr 2: 60. Första plats kr. 3:60. .Barn kr. 1:10.
Barn över 12 till 15 år 1:60. Gäller för båda biograferna.

Föreställningar fortgå i oavbruten följd,
Vardagar kl. 6-10 e. m. Sön- och helgdagar kl. 5-5, 6-10 e. m.

Man gör entre" när som hälst samt kvarsitter tills man sett hala programmet

 

RJJ vä .

lev-IQJIQI , ,

 

 

iii-.Il

frra.A.aoL.noRRsKE-NET Luleå l912

 

 

 

iueJBon anu ljaq .inåapsiol qoo .måapunw

f;
r
nu;

Information

Title:
Elite
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain