#6140: Elite

Kom när Ni vill, ni får ändå se hela programmet

 

Elite-Teatern

vid kyrkan

4Riksteiefon ioo

Rikstelefon 100 (Innehavare: C. w. Andersson)

 

Ö- V Nä

PROGRAM

den 19 t. o. m. Söndag den 22 Sept.
I r sw-

tr. o. mI Torsdag

Express. Express.

OLYMPISKA SPELEN.I

OBSJ De oficiella tävlingarna.

Ny serie av

1. Marathonloppet.
Segrare: Mc Arthur, Sydafrika.

szra man C. W. Gitshain, Sydafrika. Szdje man G. Strobino, U. S. A.
Starten. - Ahlgren och Kohleniainen passera Stocksund. - Vandpunkten
av G-:itsl-iain, Kohlemainen, K. Mc Arthur m. fl. lAhlgren och Sigge Ja-
kobsson passera som nzo 6 och 7. W Vid Järva på återvåigen: Gitsham.
K. Mc Arthur, Strobino in. fl. -P W Ankomst till Stadion: K. Mc Arthur pas-
serar målet. Strax därefter kommer G-itsham, sedan Strobino m. fl. M
Segraren K. Mc Arthur och 2:dre pristagaren (7. W. litsham. f Sigge
Jakobsson "den bäste européen". -

2. Släggkastning: Segrare Mc Grath. Andra pris gick till (la-
tredje till Amerika. Segrarens resultat blev 54 m. 71 cin.

3. Trestegshopp: Hari segrade tre svenskar: G. Lindblom. G. Åbng
och R. Almlöf. Resultat: resp. 14 in. 76 cm., 14 m. 51 cin. och 14 m. 17 cm.

 Terränglöpning 8,000 m., varvid finnen Hannes Kohlemainen
vann sin tredje olympiska guldmedalj. Andra och tredje pris erövrades
av svenskarne Hj. Andersson och J. Eke.

nada,

En ovanligt inträssant och omväxlande bild.

 

 

Svensk nyhet!

Kolingens galoscher

g Den stora världsamseglingen
eller vad skall Engströmvsäga?

Kosmopolitisk humor i 2 världsdelar av svenska skådespelare.

lnfsjlclml (lcls i Nlofflrlmllfn, rlrls i Köpenhamn., Paris, .llonlr (Vu-lo, (lslrmlr.
- New-York samt Niagara.

Medvärkande: koLINoicN ........  ....  noe v. Arvifdsion.
DUMPAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,, lll. llflziliiibtäi-g-.
BOBBAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,, Eugen Nilsson.

I FRÖKEN KARLssoN ...
vnsfrnnyiksniu)nn .. .
MnnoNAREN ............. ..
MimoNArsiimrTn HN. . .

AVDELNlNG l.

Fröken Erika Törnberg.
Herr Victor Andersson.
Mr - H - I

Fröken Lilly Jacobson.

AVDELNING- ll.

l. l kolingens klubb och privata sa-  11M04nte Gal-10"
long i VDjurgården - - ål. fspelbimken; -
Pf I . Ö 38. Kolingen vill ill-esta lyckan.
msenmtlonen" 39. Minsta insats fem frans.

När man har små beundrarinnor.

2
3. (iamla bekantingar. 40
:i l Ostend e.

lite på on liten förmiddagspromenad 4]
o. På auktion. i I

 

, . . H n 42. Alldeles iör mycket vatten!

(i. Kolingen och Doinpan. gora uppkop. 43.)- .Men Små nm-L-Pullol,I

(j [Åter 1 klubben" 44 Kolingen får åter se något Ivacth
S. i Galoscherna avprovas. i kikaren

9. Himmcl- vart tog han vägen? 45. Badnymfén.
10- Squmlmåaloschwk , . .I 46. Doinpan blir kär.
11. Pa en liten tripp till Kopenhamn. .LT- Det första mötet.
  Yadl (lät gm! 48. l morgon roserjag. Tack och farväl
i". H31 i a m0" 49. Jag följer om så till världens ande.
12- IVIWWGUS bY- so. .På kramen.
 lwohf" o , ,, 51. Dompan visar sifr Vara en lyckans
ln. .kartan radtragas. mddmosse- b "

17" [likalsjtmla 52. latenttila grabbar.

18" ylln .Pai-15"., ..  .Undrar hur dom mår där hemma?
lll. Hoi-lin 1 fagelperspektiv.
20. Paris! Hurra! AVDELNING IH-
21. Utanför operan. 54. l New York.
22. Eifel i sikte. of). Utanför miljonéirspalatset.
23. Eifeltornet. 50. l)ompan gifter sig.
24. l hiss mot toppen. 57. På Weddingtripp. Vid Niagara.
25 Kolingen gör orövringar.  Donipan som akta man.
26. Ett litet uppköp. :39. Vid själva fallen.
27. På översta toppen. 60. O, fasa! Mina galoscher!
28. Paris i fågelperspektiv. til. Kolingen är otröstlig.
29. Vad Kolingen får se i kikaron. (52. Kolingen blir glad igen.
30. Kolingcn blir begoistred. 63. Ett biplan om jag får be.
31. Tornet ramlar. 64. På tiygfaltet. s
232. Välbehållne nere. 65. Hem till gamla Sverge!
33. l monte Matre. Gti. Over skog och 
 För mycket av det goda. 67. Hemma.
35. Ett litet konststycke. GR. Ater i klubben.

c7m(Qc7A:tÅ

Barn äga tillträde.

Biljettpris 50 öre 7.-sta plats, 35 öre 2.-dra plats.
"I Barn under 72 år 75 öre, under 75 år 25 öre.

Köp kupongbilietter i häften om 10 stycken:

Flndrla plats kr 2: 60. Första plats kr. 3:60. Barn kr. 1:10.
Barn övlzi1 12 till 15 år 1:60. Gäller för-båda biograferna.

Immolina-1111011111!

we:30.idifnl(u Hell .1232138101 qoo Jeåepuew

 

 

 

 

Tant-ag; .Mappgupgn .Luleå 1912

-.-II-CIIII
Uänd!

Information

Title:
Elite
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain