#6136: Elite

ill, Ni får ändå se hela programmet!

Kom när Ni

 

TELEFONER:

vid kyrkan

(Innehavare: G. W. Andersson.)
Maxim 193.

Elite-Teatern 100.

 

 [Bl 1

Bostaden 193.

.41

 e"TB

 

 

7,-

HJ)

PROGRAM

fr. o. m Måndag den 28 t. o. m. Onsdagb den 30 Okt.

-AWX

Vyer av norska ljurdar i

ETT LIVSÖDE

17.11s11111.111:11 timmar.

1)1 vafn 5111011110111111011.

Den g211111es 111111011.

y115111111l 1 g-1iidje11.

.1. Oskrddens sömn. 7.
2. När hjärtat klappar 1111111111. H.
få. E11 spirande- 111111111114; 1). 111111-1111 som få.
 Som firad komrtnåirhnm. 111.
"4 Maismre och hirjnrlgre. 11.
Scene-ns frestelser. 12. Förenade.

öy ar och ugglor

1 r " H " = v- s .1 I 101-111.. - Skur a. 11101".
11011011 som or1111-u11g-1111n f- 1111g..1111.1 111.111:y 1 1 p

i 111011111111111111

UR SGENENS VÄRLD.

11g-g1eögon 111. 111., m.

Lärorikt. - lnträssanta bilder ur djurens liv.

IJ] .
Lärorikt.

 

 

I Måndagar och Torsdagar nytt progaml

 

 

Q 6
v Å f "Hi-"u I I :lf
Amerikanskt drama.

1411011111011 .11,011 Ford 11111: Hera 11151 1. Banditen sårad. Den kvinn-
11:1dervv:1rrt på. 111kr 0111111- .Tuok Rob- i llgra läkaren, Man-V Gray.
11111. en 1111111111 Mary Gray, on ung kommer.

,." ". HL.. .. J. f T" , 1 0 - ..
leUthg (19.11.1011 LOU-[EILI  :Doktorn Inugfe. "tillryggalagugu
er-111., l11011 .lar llgzlmnV Jaså: .Robblns (Le Sista två milen 101-11 fots.
oo 1 1x ndr- 1 om 1::e anamma - .v - 1 ..

i I w" år On f., ( n få. Tru n111111te1 senare fortsatter
:11,1 .111.11 111- en av .sl-(1111].1allets utstotta. .Il , -,. .k I .

.1 1
kr1 1 . . .1.10 1 1101110105 med 511.1. gmma

.11.11 dogl lyckas det sken-150.11 att -I q .. "
Elr 11011111I 11 11 rt M r Gro thark"
 få. 1- 11..k 121 1.11 -. 1 . H " " -- I
(fl i g 1 Va å o 1 a y (y 4.. Ursukta mlg. 1ag onskar reko
111111161" 110110111 0011 varnar 110-110111. .1, H ,

Hon 1111 P1 11 1 10 11:19:11 11 11 s mod dessa hmmm;

. All Ö (.. S - pl .3 , 5. Den kvn11111g-:1 (1011101111. Marx7
1111113- 0111 hans goms1a,11e. Robbms 01,er 1- f -f

1 - i . . 1, . 1A, (-L . v

v: plz 11" f "QUOM T- 1 " - " "

111.131 erna-1116:11 111111111111111r11ä: iirål (L Åter Igen Robblnsn

- g. 1 - s 1 N i ..

14011? ä n 37105 :Jilnn (L såonsizet 1. Å11111 ovanind 112-1110111.

m. 1" 0,1, 1 1 111vl .1. 11. i , -- " - -

C cl 0 sa ad e .. . 8. 11011 gonnner s111 1111110111..

nu vad 1121111. ar for en, och forlator q gb qä, . ,, 1 D H
honom da 11:111. ur frlsk. 1 det 11011 gl- L (fn Ulf" 1111186131] :år 110 ( Of

n .. v "lr-f. v 1 få] A" 12 Å. 1 . ".
ver 110110111 nagra ord 1111.. tar-.ka pa: .IL-fly R 0111. "LM L,,lli((aH1-)f1
"111151611 god kvinna kim :Ii-181111. en. av " x. 10 13,1,mqglbmft: e" O"
rv .. V .I I I XV Cl 111(1(1.J ÄV,-

sznnhallots 11e111der. 0011 111 kan 101111 l N (e torn J (i
11.-mm. bnga någon lvcka pål ett 11). IQm11va1escent och förälskad.
brottshgt 111". Robbins övertankfer 11. Märk 11111 111113011 god kvinna
110111195y ord. 11:111 tänker tillbaka. på kan älska en 1111111111, och Ni
.sitt förra liv, går självmant 0011 an- kan loke häller bygga någon
målar sig hos sheriffen för att utstå. lycka på. ett broftsligt liv.
sitt straff. Då han 5 år .senare 1111- 12. S1raffe11. v
ver fr-igivon 11111V41 1111:11 011- hederlig 13. Sherlffen får Åveta att Mary
man. Mary Gray. som trofast- hål-Å Grny älskar Jack 1101111103.
ler av 110110111. uppsökor 110110111. 0011 14. Fre-111 år senare.
nu vill 11011 gärna vara. hans... 15. Upprätta-d,

 

bellman är? Sömnig

Barn äga tillträde.

Biljetlprls 50 öre lasta plats, 35 öre 2:a!ra plats.
Barn under 12 år 15 ire, under 15 år 25 öre

KÖP KUPONGBILJETTER I HÄFTEN OM 10 STYCKEN!
Första. Plats kr. 3: 60.

Andra plats kr. 2:60.

Barn mellan 12 o. 15 är kr. 1 :60. Gäller för båda biograferna.

III-IIIIGÅ I

iIoIIoIIoIIoII

 

Barn kr. 1:10. 1

 

 

 

l

Luleå 1912, Tryckeriaktiebolaget lNIorx-skenetV

VÄND!

m :av 1110):

IA

1 :ammaäead Amed as gpug .ng gN ill

I
I,

 

 

iumäoad min 4251211904, qoo .Isåepugw

Information

Title:
Elite
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain