#6130: Elite

Kom när Ni rill, Ni får ändå se .hel-a programmet!

 

Måndagar och Torsdagar nytt progam!

   

TELEFONER : Elite-Teatern

lite-Te ten: y

vid kyrkan
(Innehavare: G. W. Andersson.)
100.

Maxim 193. Bostaden 193.

 

när

(LN

PROGRAM

f. o. m. Måndag den 4 t. Q. m. Onsdag den 7 Nov.

Amf--

Byn, Eber ält i Tyskland

Segraren

I Stort spännande drama.

Kolossaltskratiretande.  Jb 1  "

aina insats fru   

x =

lill ull illuslri " llnmislus

 

llollollollbld

 

Vl donna llirid iiiV lmn lnindelsre-
snndo lör on nior lcnnflilkiionsfinnn
:MI i delnnn ogensknp se Vi henne i
nfffns-

how-15123111) :1111 "llönilngn en

res-(l. I jfirnvilgsknpén snlnnlnntilålf-
inr hon med on manlig kollega: son:
mnelloriild inke nnnr :ll-l han .slår
frnnlllgn- en frn-lig lmnlnn-renll, ol-li.
.ll-lllnilig-ivis Ilillur Lollo på iniot Silli
röja]  ull-ln blivn di goda. viinnler.
lugn in på nam-unit liololilV och enas
onl :lll förelag-:1 en ifoddtur på den
niirlniläglnn .lnir-ligjn sjön. Delin skul-
lo enwlll-rlid den manlig-a komim-
llnnlell icke lm oljor-i. ly nn uppgå]-
filr Ilolin vn idé lin] llon skall blivn
liviiii. llon

S?ng  -on van-.kor .blonnnu i :lund (wii

4sin konknn-olnl .lfdsmk
:inmmlnr nin- lwnndnu-c :di bring-u
henne de-nmninnnl. Hun går i land.
men så 31112111 han null. sin Iof på

lzjlndlnn-.lun si-iiiwoi1 Iloitn ut bål-.on

Lotta Bock som
I   handelsresande "

:lm-li skyndar (i-Yvr fill nnfdsnlin sidan
liisnnzlnlde sin konknrnlnl ål. mit ödu.
[Inn idnl naturlig-ins insnnde. över
dolln lh-ellnndlingsnllii och ser sin"
hygien unnnn nlviig- iln ulf simlnnnde
ling-14121 sig" tillbaka. vElinl en hol
del how-.ir orll obolnlglligllefel" Van-
lmn din! på linlelloi" och efter :till ha:
flm-.ll form kläder gor han sig iväg"
lill :lll besöka! sin .Flowin kund, men
konnnor just i ivid för n.th få So Lotta
lll-(lslnllim don Sisln ordern, och först
i n g-flr vill ljus upp för honom 11 nrn
fint hamn lxlivii lurad :av sin kvinn-
liQn kondfnnw-lll. Unn försöker föl"-
g-iiws ull lin fil-wiki: lill :11111 giva även
sig vn ordor own då lmn lill. Sisi: blir
AIlll för envis lilii" (fin-1111 rasande ooh
lider kusin llononi på: dörren, och
llnvndslnpu run-dnr han ill-.föll ktrup-
pnn just som Lott-.1 Bock förhöjd

file 1101111 från staden!

...så

 

 

iowowowöw

1 friends :pva W

Mycket komisk.

 

Biljeftprls 50 ör-e lista plats, 35 öre 2.-dra plats.

Barn äga tillträde.

Barn under 12 år 15 ire, under 15 år 25 öre

KÖP KUPONGBILJETTEER l HÄFTEN OM 10 STYCKEN:

.Andra plats kr. 2:60. Första plats kr. 3:60. Barn kr. 1:10.
Barn mellan 12 o. 15 år kr. 1 :60. Gäller för båda biograferna.

 

 

 

IG iI

 

 

 

Luleå 1912, Tryckerinktiebolaget Noriienet

 

VÄNDI

  
   

:amweaåoad vman os :gpup5 ag; :N iu

:weäoad :Mu .neäiepsio-LA qoo .lagupqu

m m" won

M

 

Inuit-iii"

Information

Title:
Elite
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain