#6121: Grand Biograf du Nord

Grand Biograf nu nan

len av Skandinaviens lörnämsia ambulerande biografer, under ledning av underleeinadl

 

gi ver före Visningar

 

 

i. LAGO DI COMO 5 Miliarclarviagerskan

En den härligt-liite natullbild! den Adda... vilkein utgör Log-o di Co- n I I
-Utomordenllligl - .mc-ker lxlld av mos utllöde. Adda kommer från 4 Forsta range attraktion. Storartad sensatlgnsbild i 26 avdeln. eller
den förtjusande alprsjörcr Lago Co- Ortil-er Alperna. går genmll Sjön CO- Jakten efter en hemgift
mo. Vi gora en angivet-stor till H0- mo och utf-allor I Pofloden. I. v
Sasongens hittills praktfullaste och innehållsrikaste bild
Denna bild skildrar på ett livlig-t ser alla, de ungav vardagssnobbarnal
ST slitit ett äkta mmerikfmslkt-europe-- Som svärmo kring deras förmögen-
. C - iisfkt giftermål. En ung amerikan- helt, över axeln.
4 - ska, som i liklletvmed sina meldisy- v Vi få dock se avdemra händelse.
Storartiide Scene-Ner från de italienska alpifakiemile sier-far, hyser en uppriktiig respekt. att. ett gammalt stor-i; namn och4
w för det enda, som fattas den Nyzl gamla. traditioner ej alltid utesluta
Världen-s guldmegniater, nämligen lågrhei och feg-het. en god och hur-
ett klingiande för-.nämt namn, och tigI man döljee oftast bakom blyg-

H O [I b I å S a  I som med sin sunda, praktiska blick samheten.

Enastående vacker drama-tisk bild från danska kriget. Nedanstående rubriker giva en antydan om innehållet i denna upp-
. seendeväckande bild:

  

.. . - .e 1 e. -räknar?.egt-ill..fw-:51:e.galler-ifsmfw-läåaigzz-:àfly fran-iiflfmf.qigådggeéjxiy -e V wait-w. f 
NYTT! V i i I NYTT! I 21. 41Vid trennisplaln i vskogen kommer för sent
. . u 3. qfävhmde tillbedjan. 15. I strid med räddar-en
i i  4. En kärleksförklaring 10. Kfiflffkefirömim
"m   - i 1, 5. Hos- iöräldronur gav llyllllålklåmteet . L
. -  .L . , en mom a svansiuf
eller 6. Botmdrarna m erlägga l , D. l l . r-
., , , , . 7. En fin ide  m mor.
  8. Vadhållninigen 51. lll-iljlaådörgns- trädgård
Aldrig har Biografkonsten uppnått sådan suooés. som i denna bild. 9- VM(if-llliällàäifà engageras Läraren med sina elever
AIan attraktion uran motstycke. 10- A-rvwgersken pe akiur 2:. Kärlekens mkr
ll. :dgrabondon-nm tmainspiolatreras 24-. Vi två. skola aldrig skiljas
till platsen Den misslyckede friare-.11 upp-
" 12. Ett överfall i skogen träder
u i ll l 8 h u r u s k u i n u u i r n ll I m n x u i I l 13. Bot-arnisten som räddare- En avvisad duell
Bildens innehåll: Vyer från staden. En marknaids- .
Rödesunds kanalstlaition. Skarp-- dag. Järnvägsrese över Billing-ein. t . I I.
skjutming med kanoner vid Karls- Axvall7 stationen. WAxvall, vyer.  l 
borg. Skövde, stationein. Skövde. Axvall, beväringen rycker in. y e X -

"Rösträttlrvinnans framtidsdrömmar Olika Slag al) nailOnélldanSer

Häjdlöst komisk. En. stor del nationer representerade.. - Vacker, lärorik, storslagen.

Magisk musik . . Den nye springgossens upptåg

Underbart vacker framställning. Bland skrattbilder ett evenemang utan jämförelse.

Ett så genomgående gott" och tillika stort program garantera vi att den ärade publiken aldrig skådat.

Grand Biograf du Nord är en garanti för att den ärade allmänheten får se det bästa biografmarknaden har att bjuda

Biljettpriser 50 öre, barn 25 öre.

Vårdsamt G. v-I-IIEERIVIANDO

Luleå, 1912. Tr.-A.-B. Nomkenet.

Information

Title:
Grand Biograf du Nord
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain