#6120: London

Till den ärade biografpubliken i Porjus får härmee meddelas, att till

Londn-Biogralens W

förevisningar Lördag och Söndag den 30 Now-4 Dec. kommer bilden

 

 

 

 

LGuldbröllopet, som är utsatt .å programmet, ej att visas, utan i dess ställe

1
i  
j i

Expressbilden

o.

w Öd S h 0 p pel n
Cirkuskupolen I

clRKUsDRAMA i 2 AKTER.

 

 

. AKT. I AKT,l ll.
l. På Cirkus Ber-anarcll. 20. (Firkusems stora attraktion. "Golf-:x-lllinås
 Skolrytltàrinnan Rose Mailand. i fåöillsnuivlnlern- 1. V A I 1
P). I fytftargångmcn.  unstelll :unnar lzvvlsta forestnlllung-en.
1 4. Det fömsta möt-et.  "EP-ångrk  .H   nu . 11.
Q.. (have Hans Von Harden-  .Rol were-.densenfa tlk lmesta .mngom
. ,, . I  1,, e.. .. ose sätter sm plan 1 val-ket
l. Jag masle lafalla Lr. .y F..  .ti-.n . F
T m VW tm mötet  91le1. magen.

l i "b 11 " J). lfmfstlens logo 1
8- PH fu man, "Hand- 27. Hästen är Orolig-r Marte .1111. gu; m1!
Q- X efternllddaååäsol- ål. Dold bakom (lraperief.

lll l[lamm-.1 hos fadern 29,. Glamsnumret. t

ll "Jag älskarflwnne " 30,. Entrén. I

lf . Ett hårt,.fmlerslxlärta-. Il ,. Under cirknslgupolcn.

13.V Vid cirkusen. Den nya skolrytvtcäufe-II.. 32. Hästen blir ånyo orolig.

i 14.P Den första framgången. 1 33. lllyrvärkeriet. W

lö. Stormamle bifall. 34. I eld 0011. rök.

I 16. Blomsterhlening-ar. 35. Ett pralitfunl ögdrlwlick.

.7. Konstnärsàvunfdsju ia. 86. .Dödssprångrelz

lÄ". Kritiken. 37. Nere i cirkus. Publiken i panik.

19. kN halt. och avund förenas. 318. Förbi... 1

För att alla skola komma i tillfälle att se detta värkligt spännande
drama, hållas tre förevisningar varje dag: kl. 6, halv 8 och 9 e. m.

Iwmwww

TIL-A... uonnoxiurr, LULEÅ. 1912

 

i

Information

Title:
London
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain