#6114: National

.vd-"4.11 IKKQHTFfiRE if j-v i

V i Vi "ål-319112" -ngw  .Gunn-H", f :ev-.Vr f, X  17 .V

Föreuisning å FolkeisHus

ISöndagen den 20 Oktober kl. 7 2. m.

: fROGBflM

Kinematografisk veckorevy

Nytt från alla land

emligr gift  

i 20 avd. Spelat av kända amerikanska skådespelare

Medryckande lustspel

V  aware-.fäwwzfzwrmwl en, Af -1 .-. .F 

Jul-k oi-li Minnie älska vnrurmlin.
och den unge mannen infinner Vsig
hos Minnies fader för att ninlnlllz-i
om henanI hand. Men han får le-
stàinlt ai slag. Ett försök av flielmn
att beveka fadern misslyckas likn-

llef- viga sig med Jan-k. null sedel!-

,me1n ingar hon så.. att såväl Hon

som mannen bli bjudna på en veckas
vistelse, hos en väninna t-ill fadern,
fru Baxnine-ton", ute på. hennes vack-
ra lantstàille. Ingen V-e-t här, att de

när man kommer under fun-d med

hur föl-troligt de umgås. .Men så,
uppenbaras anledningen för värdin-
nan, 20111 åtagier sig att ställa zllt
till rätt-i, Vilket hon också. med nå-
gon svårighet lyckas, vadan "lutet

båda. äro gift-i med varandra, och blir fröjd och frid samt familjelyeka

dei håller därför på att bli skandal,

ledes. Men Minnie är en handlings-
krnftig flicka. Hon låter i hemlig"-

Säsongens största Wild-Westdrama

i POHHy-EXpFessen

eller

Vem är mördaren

Spännande sensationsdrama från vildmarken

I,

Monna Lisas irrfärder

En kolossalt rolig bild

Väninnans minne

.Rin-
Nej, var är min
Vi fre voro ensamma, må, vi
tömma våra fickor. Fra-ns Dorner
har i sin ficka husfruns bild och vill
inte vis-i sina fickors innehåll. "Gör
Ni vad jag fordrar av Eder .min
vän."

Hon  brevet.
gren utgör vinsten.

grufl. den enda erinran jag skulle l huset.

kunna fil av Eder där limit-a..

Efter att ha varit borta i tio år
finner jag Eder Vara gift. Jag lar
alltid älskat Eder, men aldrig väg-lf
tillstà nin. kärlek för Eder. Redan
i morgon lämnar jag hemlandet och.
reser Jtill Amerika. Jag voi-e myc-
ket fwkmnn om Ni Ville uppfylla
min bön och giva mig Edert Åofa-

Jag
wei Ni äger en medaljong med ett
porträtt som här Edrn trogna drag.
Det iir helt säkert den sista önskan
som framställes J(-ill Eder av Eder
viin

-nng?

Frans Dorner.

Uppseendeväckande kinematografbild Världssensation

Portugisiska. Nka-velleriets halsbr

näpnadsväckanae dödsförakt

 

- tilläggas-at; w, nya

idöirning-erä  "w

Våghalsiga, spännande prestationer

 

Petter gem dreskkugk i

Mycket komisk -

 

 

 

Programmet godkänt även för bana-1:1V

Biliettpriser de vanliga

 

 

Luleå 1912. Tr.-A.-B. Non-skenet.

Information

Title:
National
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain