#6101: National

l
i

 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   

nal- i r a

WWWWWWWW"WW mlWlWWW e

i Premier

Överlägset program:

 

lllllllllillllllillll llllllllllll Fett

Senaste serien.

.I .III-III...-III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIII-IIIIIIIIIIIIIIII.

Konungen av.  1 Rom

Historiskt skådespel till hundraårsminnet av

.II-IIIIIIIIIIIIII.

Inn-III" Dad hela .världen talar om! "III-"III

  Carrier Pigion

eller

Duvposten i farans stund

Nytt från alla land

konungens av Rom födelse

Hittills mäst uppseendeväckande och spännande indiandrama som

uppförts å biograf - Publiken följer hela tiden med andlös
spänning dessavilda scener o. äventyr som utspelas
å .prärien mellan indianerna och nybyggarna

lll-.lll- Utan motstycke! Illlllllll Utan motstycke! lll-lll.

Genom Cato d. äldres ord; n leterum censeo, carthaginem
esse delendamls, som han efter varje tal till senaten på Roms
Forum brukade upprepa, beslöt sig slutligen det romerska
folket att förklara Carthago krig.

Under det Hemilkar kämpar med romarna i Hispanien,
församlar sig folket och prästerna i krigsguden Eschmounis
tempel i Cartlnago och bönfaller guden om seger för deras
fädernestad.

DLät Arizath - jungfrun och Tanit"s prästinna komma;
blott hon allena kan förhjälpa oss till segerln Så ropar prästen
och snart är man pä väg att hämta dit den äskade.

Arizath, följd av sina tjänare, träder med högburet huvud
in i templet och ähör prästens ord: DOraklet säger att var
fältherre skall besegra romarna, om du, Arizath, kan av bar-
barhövdingen Gersaken erhålla den ädelsten, som denne som
talisrnah bär i sitt diademln - .

Bedjande och händerna upplyftade kastar sig folket för
prästinnans fötter - och Arizath lovar att efterkomma folkets
önskan. Banbarhövdingen har redan erhållit meddelande om

Klassiskt drama

prästinnans nalkande och med spänning väntat hennes ankomst
Hög och stolt skrider Arizath fram. Bländad av hennes skön-
het vägar Gersaken knappast kyssa de framsträckta finger-
spetsarna. Hans hjärta slår vilt och innan Arizath meddelat
honom orsaken till sitt besök, draget han ringen från sitt finger
och räcker henne denne till tecken av förlovning. Men Arizath
tänkande pä sitt uppdrag, svarade Gersaken att hon önskade
den ädelsten han bar påÅ sin panna.

DjDet är din, Arizath; vad kunde väl min kärlek neka dig?
Dock H vänta till i morgon; efter slaget tillhör ädelstenen digln

Prästinnan tager farväl av Gersaken. i På hemvägen när-
mar sig en ung, rik carthag-er, som redan sedan månskiften
försökt komma i Arizathls närhet. o. förklarar henne sin kärlek.

DFör sent). svarar Arizath. DJag är redan förlovad 
här ser du ringen som Gersaken gav mig-b) Uppfylld av hat
beslutar den unge krigaren hämnas pä sin rival. Dä natten
inbryter smyger han sakta till barbarhövdingens tält och som
han känner oraklet. stjäler han talismanen. Gersaken vaknar

 

 

Luleå.fl"ryekeri-A.-BrNorrikenet, 1912.

Till] llllllill lillilll lill llllllll

Absolut den roligaste bild som hittills visats

, Arizath, Tanit,s prästinna

er som läkare

Ett muntratiomsnummer som få

.O

.Illinllllllil-Il

.I III-Il III-IIIIIIIIIIIIIIIII-Il...III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII-III..

Sloiien i Versailles

lnträssant och Wacker värklighetsbild

Max sista missöde

Komisk scen av Max Liinder.

Spelat av honom själv

eller Då vattenled-
ningen sträjlrade

och förföljer tjuven; redan efter en kort stund återvänder han
och häller då sin fiendes bloddrypande huvud prytt med den
stulna talisimanen i sin hand.

När Arizath- nästa morgon uppehåller sig pä terassen till
sitt hus ser hon Gersaken komma, medförande sin fiendes
huvud med den dyrbara stenen inhöljd i en djurfäll. Med en
rysning blandad med fasa sticker Arizath handen ifällen och
drager fram talismanen.

Av sina slavar och tjänarinnor smyckas hon nu för sin
gäng till Eschmounis tempel och Gersaken själv trycker talis-
manen på hennes vita panna. Och under det Arizath viger
krigarens svärd över de heliga flammorna, närmar sig folk-et
för att ledsaga Tanitls prästinna till templet. Med glädjerop
blir hon mottagen av prästerna o. under det folket knäböjande
tackar guden, drager Gersaken henne sakta till sitt bröst.
tryckande sina läppar mot hennes smala händer.

Talismanen, stenen, bringade carthagerna seger samt även
för Tanitis prästinna blev det 1- en lyckosten.

Programmet godkänt av statens Biografbyrå att visas även för barn. Bijettprls 50 äre, barn 25 öre

- v Vördsamt JOH. LUNDKVIST.

w

Information

Title:
National
Printed year:
1912
Place:
Luleå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain